BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Sağlık Emekçileri;

Hekim dışı sağlık çalışanları
isyan noktasındadır. Üç dönemdir sağlık bakanlığı yapan Sayın Recep AKDAĞ, bu
çığlığa kulak ver. Yıllardır sorunlarımızı görmezden geldiniz. Artık yeter
diyoruz. Göreve geldiğiniz günden beri dağıtımını yaptığınız döner sermayeyle
adaletsizlik nasıl yapılır bunun en güzel örneğini verdiniz. İnsanları 800 TL
taban ücret + 400 TL ek ödemeye mecbur bıraktınız. Zaten çok cüzi olan döner
sermaye payımız gözünüze çok batmış olacak ki yeni bir yönetmelikle hekim dışı
çalışanların dilimini küçülttünüz.

30.07.2011
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, ‘Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve
Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Yönetmelikle’ Klinik şefi, uzman hekim ve idarecilerin döner
sermaye katsayısı yükseltilmiştir. Ancak diğer meslek gruplarının döner sermaye
katsayıları aksine azaltılmıştır. Katsayısı yükselen meslek gruplarıyla diğer
sağlık emekçilerinin döner sermaye gelirleri arasındaki uçurum artmış, bu
meslek gruplarına dağıtılan döner sermaye oranları düşürülmüştür.

Sağlık
Hizmeti 24 saat kesintisiz olarak sunulan bir ekip hizmetidir ve nitelikli
sağlık hizmeti sunumunun temellerinden biri bu ekibin uyumlu çalışmasıdır.
Performansa dayalı ek ödeme dağıtım sistemi sağlık hizmetini ekip olarak üreten
ve her biri sağlık hizmeti sunumunun olmazsa olmaz parçası olan sağlık emekçileri
arasındaki ekip uyumunu bozmuş, adaletsiz katsayı hesaplarıyla sağlık
emekçileri arasındaki gelir eşitsizlikleri derinleştirmiş, sağlık emekçileri
arasındaki rekabetin artması, sağlık ekibini parçalayan sonuçlar doğurmuştur.

Son
yönetmelik değişikliği, temel ücretlerin dondurulduğu, sağlık emekçilerinin
geçinebilmek için döner sermaye ek ödemesine bağımlılıklarının arttığı bir
dönemde, performansa dayalı ücretlendirmenin iş barışını bozan etkilerini
derinleştirmiştir.

Bu nedenle
sağlık hizmetlerini ekip olarak üreten ve sağlık hizmet sunumunun asli
unsurları olan bizler; biliyoruz ki sizlerin kulağı var ama duymazsınız,
gözünüz var ama görmezsiniz!

Yine de size sesleniyor ve uyarıyoruz Sayın Sağlık Bakanı:

Hekim dışı personelin özlük ve ekonomik haklarını yok sayan,
adeta köle gibi çalıştırıp üstüne ücretlerinden kesintiye gitmek hangi akıl ve
vicdana sığar? Ne zamana kadar bizleri görmezden geleceksiniz?

Bizler;
Hemşiresi, Ebesi, teknisyeni, hizmetlisi, laborantı, büro memuru, Eczacısı,
Mühendisi, Diyetisyeni yani Hekim dışı 
sağlık emekçileri olarak;

    Ek ödemede; eşit, adil ve emekliliğe
yansıyacak bir düzenlemenin ivedilikle yapılmasını istiyoruz.

   
Performans,
denge tazminatı vb. adlarla ücretlendirme sisteminden vazgeçilmeli, eğitim,
kadro, hizmet yılı, iş riski vb. değişkenler gözetilerek ücret skalası
oluşturulmalı, tüm çalışanlara yılda iki kez net ücreti kadar ikramiye
verilmelidir.

   
Temel
ücret insanca yaşayacak seviyeye yükseltilmelidir.   Bu tutar 4 kişilik bir aile için Temmuz 2011
tarihi itibariyle, kira, elektrik, su, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç
hesaplanmalı, alınan tüm ücretler emekliliğe yansıtılacak şekilde ödenmelidir.

Kamuoyuna
saygıyla duyurulur.     


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]