Sözleşmelileri kadroya geçirip maaşlarını döner
sermayeden ödenmesini çalışanlara yapılan haksızlık olarak değerlendiriyoruz.

Hükümet
 yürüttüğü özelleştirme politikaları
doğrultusunda yeni bir model yaratmaya çalışmaktadır. Özelleştirmeci yaklaşımın
sonucu çalışanların özlük haklarının gasp edilmeye çalışıldığı bu uygulamayı
reddediyoruz.

Ses genel merkezi olarak Devlet personel başkanlığına; 632 sayılı KHK ile 657 sayılı
DMK’nun 4/B maddesine göre çalışanların aynı kanunun 4/A maddesine (kadroya)
geçirilmesi sonucunda, geçiş yapan personelin durumlarının değerlendirilerek
karışıklık yaşanan konulara açıklık getirilmesini istedik.

ü            
Kadro Durumu

ü            
Özlük Hakları

ü            
Emeklilik

Alacağımız cevap doğrultusunda  gerekli yasal ve hukuksal  tüm hakları kullanacağımızı çalışanların
haklarını savunmaya devam edeceğimizi 
duyururuz.09.08.2011

                                                                 

                SES GENEL MERKEZİ                                                                                                                 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]