Temmuz-Ağustos
2009 Tarihlerinde 18-35 yaş kadınlara uygulanan Kızamıkçık aşı kampanyasının
planlaması, yürütülmesi ve sonraki izlem dönemlerinde yapılan vahim hatalar
nedeniyle (küretaj yapılarak) gebelikleri tahliye edilen annelere acı ve elem
çektiren Sağlık Bakanlığına mahkemeden tazminat cezası verildi!

            Sağlık
Bakanlığı, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından (2011/677 karar no)
Temmuz-Ağustos 2009 tarihlerinde 18-35 yaş kadınlara yapılan Kızamıkçık aşı
uygulamasında, Kızamıkçık aşısı  hasta
bilgilendirme ve onama formu oluşturmadığı, hastaya bu yönde bilgi ve eğitim
verildiği hususunun kanıtlanamadığının görüldüğü ifade edilerek  bu 
durumda davacının  Kızamıkçık  aşısı 
uygulanması sonrasında  gebe  olduğunun 
anlaşılması  üzerine,
gebeliğini  sonlandırılması  zorunda 
kalınmasında  davalı  idarenin 
hizmet  kusuru  bulunduğu ve davacıların  bu olay 
sonucunda bebeklerini 
kaybetmesi  nedeniyle  ağır 
elem  ve  acı 
duydukları  sonucuna  varıldığından, davacıların bu nedenle
uğradığı manevi zararın davalı İdare tarafından tazmini hükmederek, olayda
İdarenin hizmet kusuru ile sonucunda yarattığı acı ve üzüntünün ağırlığı
dikkate alınarak Toplam 15.000.00 TL manevi tazminatın davalı idarece
davalılara ödenmesine karar  verilmiştir.

 

            KIZAMIKÇIK
AŞI UYGULAMASINDAKİ VAHİM HATA NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTI

            Sağlık
Bakanlığı’nın 12.06.2009 Tarih ve 17932 sayılı yazılarına istinaden Temmuz-Ağustos
2009 Tarihlerinde Aile Hekimliği pilot uygulaması yapılan 33 ilde 18-35 yaş
grubu kadınlara 1 doz Kızamıkçık aşısı uygulanmıştı.

Gebe kadınlara doğumsal Kızamıkçık Sendromu riski nedeni ile
Kızamıkçık aşısı yapılmaması ve kızamıkçık aşı uygulaması sonrasında 4 haftalık
dönemde gebe kalınmaması gerekirken, yüzlerce gebe kadına Kızamıkçık aşısı
yapıldığını, gebe kadınlara ve
ailelere yeterli danışmanlık hizmet verilmemesi sonucunda gebelerin panik içinde küretaj olarak gebeliklerini
tahliye ettirdiklerini, toplum sağlığının nasıl hiçe sayıldığını,  sendikamız SES,  duyarlılık göstererek basına ve kamuoyuna
duyurmuş ve Sağlık Bakanlığını uyararak tarihe not düşmüştü.

 

            SAĞLIK
BAKANLIĞI İSE GERÇEKLERİ ÖRTMEYE ÇALIŞMIŞTI

Sağlık Bakanlığı,   
uygulama hatası sonucu aşı yapılan gebeleri Prenatal (doğum öncesi)  tanı merkezi olan referans merkezlerde
izlemek ve danışmanlık hizmeti vermek yerine, konunun medyada yer alması
üzerine yaptığı açıklama ile, basını tehdit
etmiş, sendikamızın açıklamalarını kamuoyunu yanıltıcı, yanlış bilgilendirici,
bilimsellikten uzak ve itibar edilmemesi gereken açıklamalar olarak
değerlendirmiş, İzmir ilinde aşı yapılan gebe sayısını da 135 olarak açıklayarak gerçekleri
gizlemeye çalışmıştı.      

 

            BAKAN
İMZALI GİZLENEMEYEN GERÇEKLER

            Adana
Milletvekili Prof Dr. Nevin Gaye Erbatur’un konuyla ilgili verdiği yazılı soru
önergesine, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın 31-12-2009 tarihinde verdiği cevapta;

‘’33 ilde aşı sırasında gebe olan,
ya da aşı olduktan sonra 4 hafta içinde gebe kalan 1554 kişi olduğu bunlardan
numune alınarak tetkik yapıldığını, İzmir ilinde ise aşı sırasında gebe olan ya
da 4 hafta içinde gebe kalan kadın sayısının 255, bu nedenle küretaj olan kadın
sayısını 58 olarak’’  bildirmiştir
.

            ÖNCE
HASTANA ZARAR VERME İLKESİ

            Toplum
sağlığını teklikeye sokan,  en temel
insan hakkı olan ‘’yaşam hakkı‘’nı ihlal 
eden  uygulamalar  ısrarlı 
uyarılarımıza  rağmen gerçekleşmiştir.

18-35 yaş kadınlara 2009 yılında yapılan Kızamıkçık aşı
uygulamasında vahim hatalar işlenmiştir. 
Sağlık Bakanlığının ağır ihmali vardır. Sağlık Bakanlığı bu hatalar
zinciri ve olayı örtme gayretleri nedeni ile vatandaşlardan, küretaj edilerek
tahliye edilen bebekler nedeniyle anne ve babalardan özür dilemelidir. Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendikası olarak bir Koruyucu Sağlık hizmeti olarak
bağışıklama hizmetlerini önemsiyor ve destekliyoruz. Bağışıklama hizmetlerinin
Sağlık Ocakları ekibince yürütüldüğü dönemde topluma dayalı uygulamalarla çocuk
felci ve kızamık hastalıklarına karşı kazanılan başarıların sürdürülmesi, diğer
hastalıklara karşı da yurttaşlarımıza aşı ile önlenebilir hastalık riskinden
arınmış ya da olabildiğince azaltılmış ortamda yaşama haklarının teslimi hususunda
Sağlık Bakanlığını bilim ve deneyime hürmet etmeye davet ediyoruz.   

 

                                                                                                                        SES İZMİR ŞUBESİ

Mahkeme Kararı 1                             Mahkeme Kararı 2                        Mahkeme Kararı 3

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]