Kamu Hastane Birlikleri için çıkarılmaya çalışılan Kanun
Hükmünde Kararname’ye tepkiler büyüyor. Şube temsilciliklerimiz basın açıklamalarıyla
mücadeleyi yükseltiyor.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]