KARABÜK ŞUBE; SAĞLIKÇILARA YÖNELİK HER TÜRDEN ŞİDDETE İSYAN EDİYORUZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

          Bizler hekimler ve sağlık çalışanları olarak her gün
ülkemizin dört bir yanındaki binlerce sağlık kurumunda; acillerde,
polikliniklerde, laboratuarlarda, ameliyathanelerde çocuklar,  yaşlılar,
düşkünler başta olmak üzere tüm  hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmak
için fedakârca çalışmaktayız. Bizlerin en büyük mutluluğu hayata döndürdüğümüz,
acısını, dindirdiğimiz, sağlıklarına kavuşturduğumuz hastalarımızın
 yüzündeki tebessümdür.

Çünkü bizler; insan yaşamına başlangıcından itibaren saygı
göstereceğimize, dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce ve sosyal konuma bakmadan tüm
insanlara eşit yaklaşacağımıza ve kendi yaşamımızı insanlığın hizmetine
adayacağımıza yemin ettik.

Ne var ki; son yıllarda giderek artan bir şekilde şiddete
maruz kalıyoruz. Her gün meslektaşlarımız ülkenin değişik yerlerinde darp
ediliyor, yaralanıyor, “mobbing”e maruz kalıyor.

Geçtiğimiz perşembe günü Karabük
Devlet Hastanesi’nde iki sağlık çalışanı arasında üzücü bir olay vuku
bulmuştur. Yaşanan olayı talihsiz bulduğumuzu, olay adli sürece taşındığı için
taraflar hakkında yorum yapmadan, son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik
artan şiddeti kınadığımızı belirtmek isteriz.

Bildiğiniz gibi “Sağlıkta Dönüşüm” adıyla dayatılan süreçle birlikte hekimler,
üzerlerinde siyasi ve ekonomik rantın döndüğü bir satranç tahtasında, bu çirkin
oyunun bir parçası, piyonları haline getirilmeye çalışılmaktadır. Siyasi
iktidar ve uzantıları sağlık çalışanlarını özlük haklarından, güvenli ve
sağlıklı çalışma şartlarından mahrum bırakmış, çalışanlar her fırsatta hedef
gösterilerek hasta ile karşı karşıya bırakılmaya çalışılmıştır. Performans
sistemi hekimi, zanaatını ve hastayı bir metaya çevirmiş, meslek ahlakı ve
hekimle hasta arasındaki insani ilişki temelinden sarsılmıştır. Sağlık çalışanı
her şartta hastaya bakmak ve hastanın her türlü ihtiyacını karşılamak zorunda
olan bir köle konumuna itilmiştir. Bunun yanında siyasiler ve başta sağlık
bakanı, hekimliğin toplumdaki imajını zedelemek istercesine mesleğimiz üzerinde
aşağılayıcı, zan altında bırakıcı ifadeler kullanmayı hüner sanmıştır.

Yaratılan bu sağlıksız ortamda
sağlık personeliyle hasta arasında güven ilişkisi zedelenmiş, şiddet en ufak
kıvılcımla alev alan bir gaz kaçağı gibi tüm sağlık kurumlarına sızmıştır.  Kendini güvende hissetmeyenlerin, şiddete
maruz kalacağını düşünenlerin şiddete başvurduğu gerçeğini unutmamız gerekir.

Yaşanan olay göstermiştir ki bir
hasta, rapor üzerinde oynama yapma isteği ile hekime gelebilmektedir. Bir
sağlık personeli, hiçbir çekince duymadan, iş arkadaşının mahremi olan cep
telefonu numarasını üçüncü bir şahsa verebilmektedir. Üzerlerindeki stres gün geçtikçe
artan sağlık çalışanları hem mesleki, hem etik hatalara kolayca düşebilmekte,
parçalanan ekip ruhu bireyleri birbirinden uzaklaştırmakta, sağlık
kuruluşlarında hizmet alanlar ve verenler arasındaki şiddet ve bölünme
artmaktadır. Sağlık vermesi beklenen kurumlar ve insanlar sağlıksız hale
gelmektedir.

Olayın belki de en vahim yanı, tıpkı
sağlık bakanı ve siyasiler gibi medyanın bir bölümünün de kamusal alanda,
hiçbir sorumluluk duymadan sağlık çalışanlarını, hekimleri zan altında
bırakmaları, hatta yargısız infaz etmeleridir. Olayı taraflı bir pencereden
aktararak, nöbet izninde olan acil hekimi arkadaşımızı kaçak çalışmakla,
yargılama sonrası belki de mağdur olduğu kanıtlanacak hekim arkadaşımızı
sorunlu olmakla, olayla hiçbir ilgisi olmayan hastane başhekimini
basiretsizlikle suçlamanın vicdanla yakından uzaktan ilgisi yoktur. Bir insanı,
ötesi, oldukça fedakârca çalışan insanların mensup olduğu bir mesleği karalamak
bu kadar kolay, insan onuru bu kadar ucuz olmamalıdır.

Tüm bu nedenlerle:

 

-Sağlık çalışanlarının ve kamuoyunun
vicdanının rahatlaması ve daha huzurlu bir ortamda görev yapabilmesi için yasal
işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılmasını talep ediyoruz.

-Halkımızın, karmaşadan prim
toplamaya kalkışanlara itibar etmemesini, olayları ilimizdeki resmi kurum ve
meslek odaları aracılığıyla takip etmesini öneriyoruz.

– Karabük ilimizde sağlık alanında
şimdiye dek korunmuş olan sakin ve huzurlu ortamın sürdürülebilmesi için,
gelişmelerin takipçisi olacağımızı bildiriyor, tüm sağlık çalışanlarını bir
arada olmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla…

 

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (S.E.S)                 
KARABÜK TABİP ODASI

 

              KARABÜK ŞUBESİ

           

 

 

                                         
              

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]