Ç.Ü.T.F. Balcalı Hastanesinde
22.08.2011 tarihinde yine yaşa dışı bir ihale yapılması istenildi. 13 Ocak 2011
tarihi bakanlık kararı ile 1990 yılından beri Balcalı Hastanesi’nde yapılan
ihalelerin muavvazalı olduğu denetime gelen Çalışma bakanlığı müfettişlerince
belgelenmiştir ve burada çalışan taşeron işçilerin rektörlüğe tescil
işlemlerine karar verilmiştir. Bu karara rağmen bugün Balcalı Hastanesinde
usulsüz bir ihale yapılmak istenildi.

            Haklarının koruyucusu sendikalı 200
kadar işçi bu ihalelerin yapılmaması adına haklarının gasp edildiği ihale
salonunun önünde toplanarak bu yapılan ihalelelerin yasa dışı taşeron bir
firmanın bu hastanede ihale yapamayacağını ve kazanılmış hakların verilmesi
adına 19.08.2011 Cuma öğleden sonra başlayan 3 günlük oturma eyleminden
sonra  ihale salonu önünde oturarak uyarı
eylemleri başladı. Sloganlar ve uyarı konuışmaları ihalelerin yapılmamasını bir
yasadışılığa engel olmak adına eylemimize haklı olarak devam eden işçiler polis
ve hastane güvenliği tarafından saldırıya başladı. Yasal haklarınını istemek ve
almak adına orada toplanan işçilere yapılan müdehale sonucunda 26 kadar işçi
göz altına alınmıştır. Onlarca işçide darp alarak yaralanmıştır. Yaralanan
arkadaşlardan Mustafa Aktaş beyin travması, Selma Güler boyun kırılması, Mahmut
Demirkıran kalp krizi ve darpa ugramıştır. Biz tamamen ve sadece bakanlık
kararının uygulanması adıma mücadele yürüten balcalı işçileriyiz.

            Bu hukuk dışı  insanlık dışı kölece bir çalışma sistemi olan
taşeron çalıştırma kaldırılarak bir an evvel acilen bakanlık kararına uyularak
balcalı hastanesi sağlık emekçilerine kazanılmış hakları verilerek güvenceli
bir çalışma sistemine geçilmelidir.

            Bilim adamı olan rektörün keyfi
uygulamalara devam etmesine göz yuman verdiği sözleri tutmayan ve tutulan
toplantı tutanağındaki imzalarını arkasında durmayan Tıp Fakültesi Dekanı ve
Hastane yönetimi, Rektörün bu insanlık dışı uygulamalarına göz yummaya devam
ederlerse açık açık söylüyoruz bu suçun bir faili olarak anılmaktan tüm
işçilerin ve onların çocuklarının vebalinden kurtulamayacaklardır. Üniversite
yönetimi bugün biz işçilerin üzerine özel güzenlik görevlilerini ve polisi
saldırtarak iş barışını bozmuştur.

            Bize yapılan bu saldırı tüm işçilere
yapılan haksız bir saldırıdır. Bu saldıyı şiddetle kınıyor ve biz sağlık
çalışanlarına yapılanların hesabının 
sorulacağını yönetim ve rektöre duyuruyoruz.  Mücadelemiz kazanım sağlayana kadara hakkımız
olanı alana kadar, ayrıca göz altına alınan arkladaşlar serbest bırakılıncaya
kadar devam edecektir.

BİZ HAKLIYIZ
BİZ KAZANACAĞIZ.

Tüm
kamuoyuna duyurulur.

                                                                                              Muzaffer
Yüksel

                                                                                   SES Adana Şube Başkanı

DİSK-KESK-DEV-SAĞLIKİŞ-ADANA
TABİP ODASI-SES

 

Göz
altına alınan işçilerin isim listesi1-MUSTAFA
HOTLAR

2-BÜLENT
KARA

3-CUMALİ
BOLAT

4-MİKTAD
YABACI

5-ORHAN
DENİZHAN

6-HÜSEYİN
TÜRKMEN

7-KUTULUŞ
KÜÇÜK

8-YILMAZ
BURKAÇ

9-İSLAM
NENE

10-CUMALİ
BOZKURT

11-VOLKAN
GÜLEÇ

12-RAMAZAN
METE

13-TAYFUN
ERASLAN

14-METİN
ÖNEN

15-ÖZLEM
YALÇINKAYA

16-MEHMET
YALÇINKAYA

17-ALİ
EKBER

18-İSMAİL
UĞURLU

19-ORHAN
GENCER

20-MERT
KAYA

21-TUNCAY
AKAYDIN

22-EMRE
DOĞAN

23-ERDOĞAN
KÖSE

24-MESUT
POLATKAN

25-BEKİR
DENİZHAN

26-ABDULLAH
KAAN BİKETİLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]