AKP’nin yeni atağı emekçiyi harekete
geçirdi. DİSK, konfederasyonları mücadeleye çağırdı. Türk-İş, “kıdem tazminatı
vazgeçilmezdir” dedi

Daha önce de zaman zaman gündeme gelen ve her dillendirildiğinde büyük
tartışmalara yol açan kıdem tazminatlarının kaldırılmasının hükümet programında
yer alması, emekçiyi ve emek örgütlerini harekete geçirdi. Kıdem
tazminatlarının kaldırılmasına ilişkin herhangi bir değişikliği onaylamalarının
mümkün olmadığını belirten DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, bu konunun
sokağa çıkma nedeni olduğunu vurgularken Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu
da, kıdem tazminatının kaldırılmasının kendileri için genel grev nedeni
olduğunu yineledi.

Kıdem tazminatı konusunda evet diyecekleri tek noktanın, iflaslar nedeniyle
ödenemeyen tazminatların ödenmesi noktasında yapılacak iyileştirmeler
olacağının altını çizen Görgün, tazminatların kaldırılmasına dönük atılacak her
adımın bir gasp olacağını ve buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

Önceki gün yapılan Üçlü Konsey’de konunun gündeme getirilmediği bilgisini veren
Görgün, “Kıdem tazminatı konusunda bizim evet diyeceğimiz tek şey, iflaslar
nedeniyle ödenemeyen kıdem tazminatlarının ödenmesi noktasında yapılacak
iyileştirmeler olur. Aksi bir durumda, var olan hakların, özellikle de
kazanılmış bir hak olan kıdem tazminatlarının kaldırılması konusunda sokağa
çıkarız. Kıdem tazminatlarına dokundurtmayacağız. Bu konuda diğer işçi ve
emekçi örgütlerini ve konfederasyonları da mücadele etmeye çağırıyoruz”

diye konuştu.

AKP hükümeti, geçen dönemde de programına koyduğu ancak gelen tepkiler
nedeniyle gündeme getirmekten kaçındığı kıdem tazminatlarını kaldırma projesini
yeniden ısıtıyor. Dört yıllık yeni iktidar döneminde kıdem tazminatını
kaldırmaya kararlı görünen AKP’nin gündeminde bir fon oluşturmak var. İşveren
yeni kurulacak fona her ay personel başına belli bir yüzde oranında prim
ödeyecek. İşten çıkarılan çalışan, tazminatını patronu yerine bu fondan alacak.
Fon devlet güvencesinde olacak.

61. hükümet programının işsizlikle mücadeleye ayrılan bölümünde kıdem
tazminatının kaldırılacağı ve yerine bir fon kurulacağı şu cümlelerle ilan
edildi:

“İşçilerin büyük çoğunluğunun alamadığı, işletmelerin üzerinde ödeme baskısı
oluşturan, çalışma hayatının en önemli sorun alanlarının başında gelen kıdem
tazminatı sorunu, kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem tazminatı
garanti altına alan bir fon oluşturularak çözülecek.”

Sırada esnek çalışma var
61. hükümet programında esnek çalışma modellerinin hayata geçirileceği açıkca
ifade edildi. Programda, “İstihdamın arttırılması ve kayıt dışının azaltılması
amacıyla ‘güvenceli esneklik’ anlayışı ve işi değil insanı koruma ilkesi
çerçevesinde işgücü piyasamızın katılıklarını gidererek başta genç, kadın ve
vasıfsız işgücümüz olmak üzere işsizlerimize nitelik kazandırarak, işe girişi
kolaylaştıracağız” denildi.

Fonun akıbeti belirsiz
AKP’nin kıdem tazminatı için önerdiği ve ısrarla savunduğu fon formülünde yeni
bir kaynak oluşturma çabasının yattığı belirtiliyor. Daha önce oluşturulan ve
amacı dışında kullanılan başta işsizlik fonu olmak üzere, konut edindirme fonu
ve benzeri fonlar örnek gösteriliyor.

Formül şu
İşverenin yeni kurulacak fona her ay personel başına belli bir yüzde oranında
prim ödesin, işten çıkarılan çalışan, tazminatını patronu yerine bu fondan
alsın. Fon, devlet güvencesinde olsun. Kendisi için 10 yıl prim ödenen kişiler
ise işten çıkarılmasa bile istediği an fondaki parasını alabilsin. Emekli
olanlar da kıdem tazminatını fondan alsın.

Sendikalar: “Kıdemime dokunma”

Fonun kurulduğu tarihe kadar olan alacaklar kazanılmış hak olacağından patron
tarafından ödensin.

Türk-İş: Kıdem tazminatı vazgeçilmezdir
Konunun yineden gündeme gelmesi üzerine Cumhuriyet gazetesinin sorularını
yanıtlayan Kumlu’nun verdiği bilgiye göre Türk-İş’in tavrı şöyle:

* Kıdem tazminatı, işçinin, “ödenmesi sonraya bırakılmış ücret parçası”dır. Bu
ana fikir etrafında yıllara yayılan bir söylem ve mücadele ile kıdem tazminatı
hakkını savunuyoruz.
* Kıdem tazminatı vazgeçilmez, tartışılmaz bir işçi hakkı olarak ele alınıyor.
* Kıdem tazminatı yalnız işçiyi değil ailesini de ilgilendirdiğinden aynı
zamanda “sosyal” bir olgu. Bu nedenle kıdem tazminatının olmadığı bir çalışma
yaşamı düşünülemez.
* Kıdem tazminatının çeşitli ülkelerdeki uygulanış biçimine genel olarak
bakıldığında, gelişmekte olan ülkelerdeki kıdem tazminatı miktarının, gelişmiş
ülkelere kıyasla daha yüksek olduğu görülür.
* İşverenlerin sık sık dile getirdiği “kıdem tazminatı” konusunun, işçilerin
bilinen tüm tepkisine rağmen hükümet programında yer alması Türk-İş açısından
kabul edilemez ve endişe vericidir.

Kaynak: Cumhuriyet 14 temmuz 2011 (Olcay Büyüktaş Akça)İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]