21
Temmuz 2011 tarihinde sendikamız Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şinasi Dursun, Devrimci
Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve
Türk Tabipler Birliği(TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen Samsun
Gazi Devlet Hastanesi’nde işten çıkartılan 5 işçiyi ziyaret etmek ve konu ile
ilgili Samsun Valiliği ile görüşme yapmak üzere Samsun’a gitti.
Ardından heyet Samsun Vali yardımcısı Haluk Şimşek ile 1,5 saat süren bir
görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Vali Yardımcısı Haluk Şimşek valilik olarak en
kısa sürede bu sorunu çözmek üzere hastane yönetimi ve taşeron şirketle
görüşmeler yaptıklarını ve kendilerine birkaç gün süre verilmesini istedi.
Ayrıca Valiliğe hastane yönetimi ve şirket tarafından yapılan, dün itibarıyla
hastanede yıllardır çalışmakta olan işçilerin yeni şirketten işbaşı yapabilmesi
için “işsiz olduğuna dair belge” almak üzere İşkur’a gönderilmesinin taşeron
sistemin nasıl bir keyfiyet ve hukuksuzluk olduğunun göstergesi olduğu
vurgulandı. Görüşmenin ardından Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve
heyet konuyla ilgili basın açıklaması yapmak üzere Gazi Devlet Hastanesi’ne
gitti. Gazi Devlet Hastanesi bahçesinde devam eden direniş çerçevesinde
pankartlar asıldı ve oturma eylemine devam edildi.

İşçilere ve yöneticilere saldırı
Saat 12.30’da işçiler ve yöneticilerin DİSK, Türk-İş ve KESK’e bağlı
sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin Samsun şube başkanları ve
yöneticileri ile birlikte hastane bahçesinde yapacağı basın açıklamasına
hastane yönetiminin talimatıyla Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) saldırısı
gerçekleşti. İşçiler ve yöneticiler ÖGB saldırısına rağmen alanı terk etmedi ve
basın açıklamasını gerçekleştirdiler. Gelecek hafta daha geniş bir heyetin
Samsun’da olacağı belirtildi ve bu süre içerisinde sorunu çözmek ve işten
çıkartılan işçilerin işlerine geri dönmesi için gerekli adımların atılmasının
ümidini taşıdıkları belirtildi. ÖGB daha öncede kurulan çadıra müdahale
etmişti.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde işe dönmek için 176 gündür direnen 2 işçiye, 4
Temmuz günü işten atılan üç işçi daha katılmış işçiler işlerine geri dönmek
için mücadeleye başlamışlardı. Gazi Devlet Hastanesi bahçesindeki direniş devam
ediyor.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]