AEK,
son iki yılda 3 kişinin kanser olduğu ve bir hemşirenin de düşük yaptığı
GATA’da radyasyon sızıntısı belirledi. Radyoloji Bölümü’nün duvarlarıyla kurşun
kaplamasının standart dışı olduğu anlaşıldı.

GÜLHANE Askeri Tıp Hastanesi’nde (GATA) 3 görevlinin kansere yakalanması ve bir
hemşirenin de düşük yapmasından sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK)
yaptığı denetimde radyasyon sızıntısı belirlendi. Radyoloji Bölümü’nün
anjiyografi odasında bulunması gereken kurşun kaplamaların yaptırılmadığı rapor
edildi. Sızıntıyı akciğer kanserinden ölen Radyoloji Baş Teknisyeni Fehmi
Çolak’ın kendisinde ölçüm yaparak belirlediği öğrenildi. Radyasyon içeren
bölümlerde duvarlarının kalınlıkları ve kurşun kaplamaların standarda uygun
olmadığı belirtildi.
TAEK, GATA’yı yazıyla uyardı
TAEK’in GATA Radyoloji bölümünde yaptığı denetimde bazı bölümlerde radyasyon
güvenliğinin olmadığı belgelendi. TAEK Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi
Başkanı Dr. İsmail Hakkı Arıkan tarafından, Ankara GATA’ya gönderilen denetim
yazısında duruma dikkat çekildi. TAEK’in yazısında radyoloji kliniğinin bir çok
bölümünde radyasyon güvenliğinin standartlara uygun olmadığı belirtiliyor.
İki yılda 3 kanser vakası
Son 2 yılda radyoloji kliniğinde toplam 3 personelin kansere yakalandığı, bir
hemşirenin de düşük yaptığı öğrenildi. Ocak ayında Radyoloji Kliniği Baş
Teknisyeni Fehmi Çolak akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Başteknisyen
Çolak’ın hastalıktan  vefat etmeden önce röntgen odalarında ölçüm yaparak
radyasyon kaçağı olduğunu, odaların duvar kalınlıklarının ve kurşun
kaplamalarının standartlara uygun olmadığını saptadığı ifade edildi.
Duvarlar ince ve kurşun yok
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümleri
gereğince 8 ve 22 Nisan tarihinde TAEK tarafından yapılan denetimlerde vahim
nitelikte radyasyon kaçağı belirlendi. Durum rapor haline dönüştürülerek bir yazıyla
4 Mayıs’ta GATA’ya bildirildi. Anjiografi odasındaki  Anjiyo cihazı için
alınan çevresel ölçüm sonucunda anjiyo cihazına ait hasta giriş kapısı kapalı
konumdayken kapı kanatlarının birleşim yerlerinin 2 mm kalınlığında kurşun ile
kaplanması gerekirken bunun yapılmadığı belirlendi. Ayrıca anjiyo odasının
karşısındaki rapor değerlendirme odasının kapısının ise kullanıma kapatılması
talep edildi. Atom Enerjisi Kurumu  ayrıca kurum personelinin radyasyon
konusundaki bilgisizliğinden hareketle ilgili yerlerde çalışan personele
radyasyon ve radyasyondan korunma konularında hizmetiçi eğitim verilmesi ve
bunun kayıt altına alınmasını istedi.
22 Temmuz’a kadar düzeltin
Radyasyonla çalışan personelin uyması gereken yerel kuralların tek tek
hazırlanarak, her bir cihazın bulundurulduğu veya kullanıldığı laboratuarlarda
çalışanların göreceği biçimde asılı bulundurulması uyarısı yapıldı. Radyasyon
sızıntısı belirlenen bölgelere işaret eden TAEK, eksikliklerin giderilmesi için
GATA’ya 22 Temmuz 2011 tarihine kadar süre verdi. LÜTFİ KAPLAN ANKARA

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]