ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI ADALET VE GÜVENLİ GELECEK İSTİYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

Değerli Basın
Emekçileri Değerli Eskişehirliler

Bugün bir kez daha Sağlıkta derinleşen eşitsizlikleri
kamuoyuna duyurmak için   bir araya
geldik.

Yıllardır, maaşlarımız düşük tutularak, emekliliğe
yansımayan ve ne zaman ne kadar ödeneceği belli olmayan ve oranları idareler
tarafından  keyfi olarak belirlenen  döner sermaye ödemelerine  muhtaç hale getirildik.

Bir süredir Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesin de,
tedavideki başarı ve hizmetin niteliği
yerine; kar ve işlem sayısı üzerinden performans ölçümü; buna göre döner
sermaye ödemesi  yapılmaya başlandı.
Uygulamanın sonucunda, aynı meslek ve hizmet gruplarındakilere farklı ödemeler
yapılarak, uçurumlar arttırılarak, daha önce verilen döner sermaye oranları değiştirilerek,
eşitsizlik ve ayrımcılık yaratıldı. 
Döner  sermayeye para akışı
olmazsa,  aylık performans ödemelerinin
yapılamayacağı tehdidi ile, sağlık emekçileri, hastayı  ve hizmetin niteliğini değil, kar  ve daha çok işlem yapmaya, hastaneyi
ticarethane gibi düşünmeye zorlanmaya başlandı. Ekip hizmeti-dayanışma yerine
rekabet teşvik edildi.

Biz Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde ,öğretim üyesinden asistan hekimine
hemşiresinden hasta bakıcısına 
teknisyenine kadar  tüm çalışanlar
olarak ,   
Kar  ve işlem sayısına endekslenen
döner sermaye-performans uygulamasından vazgeçilmesini bunun yerine temel
ücretlerin artırılmasını, emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz. Maaşlarımız
insanca yaşanabilir bir düzeye çıkarılıncaya kadar, döner sermayelerin, tüm
personele yasada belirtilen üst sınırdan ödenmesini istiyoruz
.Angarya çalışmaya, fazla-aşırı iş
yükü ile, izinsiz çalışmaya son verilmesini; vardiyalara servis konulmasını ve 24
saat açık –ücretsiz kreş açılmasını talep ediyoruz.

Özelleştirme politikalarından  vazgeçilmesini emeğimizin karşılığını
hastalardan değil, devletten istiyoruz!,

Asgari  ücretin  insanca yaşanabilir bir düzeye çıkarılmasını,
ücretlerden alınan vergilerin düşürülmesi, asgari ücretin vergi dışı
bırakılmasını talep ediyoruz!
.     Taşeron çalışma
yasaklanarak, tüm güvencesizlerin kadroya alınmasını talep ediyoruz!

Değerli Basın Emekçileri,

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası olarak sürecin takipçisi olacağımızı , eşitsizliği adaletsizliği
barındıran bu sistemin kaldırılıp taleplerimiz kabul edilinceye kadar   mücadelemizi sürdüreceğimizi  bir kez daha duyuruyoruz.8.7.2011

                                                                      
        

                                                                                                                                            Dr.Birtürk Özkavak

                                                                          
     SES ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANI

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]