Bugün Eskişehir’de uygulanmaya
başlanılan Aile Hekimliği Pilot Uygulamasının 5.yılı dolmuş bulunmaktadır. Dönüşümün
tüm diğer aşamaları ile yıkım programı artık hayli yol almıştır. Bu 5 yıllık dönemin
başlangıçtaki balayı dönemleri çoktan geçmiş, artık gerçek yüzü ortaya çıkmıştır.

Sağlık Çalışanlarına güvencesiz
sözleşmeli çalışma dayatılmıştır. Aile Hekimliği birimlerinden başlangıçta
kadrolu çalışmaya geri dönüşler mümkün iken şimdilerde yeni çıkarılan
yönetmeliklerle bu engellenmeye çalışılmaktadır. Toplum Sağlığı merkezlerinde
çalışanlara son derece düşük ücretler reva görülürken, göreceli yüksek ücret
alan Aile Hekimliği birimlerinde çalışanlar, giderek daha düşük ücretler almaya
başlamıştır. Aile Hekimliği birimlerinin sınıflandırmaya sokulması, ceza
puanları ve gereksiz bir çok angarya ile çalışanlar cendereye sokulmuştur. Birinci
Basamak Sağlık alanında çalışanlar esnek, güvencesiz, düşük ücretlerle çalışma
girdabına itilmiş Sağlık Ocaklarının yerine irili ufaklı onlarca muayenehane
yaratılmıştır.

Değerli Basın Emekçileri,

Hatırlanırsa 5 yıl öncesinde büyük reklâmlarla
yola çıkılmıştı. Aile Hekiminin 24 saat hizmette olacağı, aile fotoğraflarında
yer alacağı söyleniyordu. Ücretsiz sağlık hizmeti, sevk sisteminden
bahsediliyordu. Doktor seçme özgürlüğünden bahsediliyordu. Aradan 5 yıl geçti. Söylenenlerin
hepsinin yalan olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sağlık hizmetleri ücretsiz
olmak bir yana, her adımda daha paralı oldu. Eczaneler muayene ücretleri keser
oldular. İlaç ucuzladı yalanı altında ilaca ayrılan para alabildiğince arttı. Sevk
sistemi uygulanmayarak, kamu hastaneleri yapılmayarak Özel hastaneler teşvik
edildi. Üniversite hastaneleri çökertildi. Sonuçta hastane polikliniklerine,
acil polikliniklerine başvurular, suiistimaller önemli boyutlara ulaştı.

Bu sistemin ülkemiz koşullarına uygun
olmadığını o zamanda söylemiştik. Şimdide söylüyoruz. Bu sistem herkese eşit
ücretsiz ulaşılabilir nitelikli sağlık hizmeti yerine, Paran Kadar Sağlık
hizmeti anlayışını getirmiştir. Çalışanlara güvencesiz örgütsüz düşük
ücretlerle ve esnek çalışmayı dayatmıştır. Bütün bunlara rağmen hükümetin ve
işbirlikçi sermayenin başarı diye anlattıkları  ‘’Alice Harikalar Diyarında’’  masalının kötü bir kopyasından öteye geçemez.

Değerli Basın Emekçileri,

Bize anlatılanların
Masal olduğunu taa başladığında söylemiştik. Evet Masal çoktan bitmiştir. Bu
masalı dinleyenler büyülü yalanların etkisinden kurtulmaya başlamıştır. Sendikamız
SES bütün gücüyle yıkımın gerçek yüzünü teşhir etmeyi sürdürecektir. Herkese
eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli, kamusal, bir sağlık hizmeti, sağlık
çalışanları için ise kadrolu güvenceli bir çalışama, insanca yaşayacak ücret, demokratik
bir çalışma ortamı mücadelesine devam edecektir. 17.7.2011

                                                                            
          

    ERHAN KAMIŞ

                                                                        
                                        ŞUBE ÖRGÜTLENME
SEKRETERİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]