DEV SAĞLIK İŞ İŞSİZLİK SİGORTASINA İLİŞKİN RAPORUNU AÇIKLADI.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), işsizlik
sigortasına ilişkin hazırladığı raporunu açıkladı. Raporda işsizlik
sigortasından yasaya göre kapsam dahilinde olanların yüzde 10’unun, toplam
işsizlerin ise sadece yüzde 3’ünün faydalanabildiği bilgisi verildi. Ayrıca
raporda İşsizlik Fonu’ndaki parayla, fonun gelirine dokunulmaksızın, 2 milyon
812 bin işsize, 46 ay (yaklaşık 4 yıl) maaş ödenebileceğine de yer verildi.

İŞSİZLİK
FONU YAĞMA EDİLİYOR

                    
İşsizliğin can yakıcı bir biçimde etkisini devam ettirdiği, ailelerin yaşadığı
tahribatın trajik boyutlarda olduğu ifade edilen raporda, “İşsizlerin,
yaşadıkları gelir kaybı nedeni ile zor durumda kalmasını engellemek için
oluşturulan fondan yararlanma koşullarının son derece güç olması nedeni ile
oluşan devasa kaynak, kamu erkinin ihtiyaçları ekseninde yağma edilmektedir.
Oysa fona duyulan ihtiyaç son derece fazladır. İşsizlik sigortasının kapsamı
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği halde, bu haktan faydalanamayan kişi
sayısı, kendi isteği ile işyerinden ayrılmak zorunda bırakılanlar hariç, 1
milyon 579 bin kişiyi bulmaktadır. Umudu kesik işsizlerle toplam işsiz sayısı
ise mart dönemi için yaptığımız hesaplamaya göre 5 milyondur. Buna göre
işsizlik sigortasından yasaya göre kapsam dahilinde olanların yüzde 10’u toplam
işsizlerin ise sadece yüzde 3’ü faydalanabilmektedir Haziran 2011 itibari ile
ise yalnızca 165 bin kişi işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir”
denildi.

FONDAKİ
PARA İŞSİZE 4 YIL YETER

Araştırmada işsizlik sigortası fonunda  biriken paraların büyük bir
kısmının amaç dışında kullanıldığı da bildirildi. İşsizlik Sigortasının
uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 30.06.2011 tarihine kadar sisteme
2.754.425 kişinin başvuruda bulunmuş, 2.257.387 kişi işsizlik ödeneği almaya
hak kazanmış olduğu bilgisi verilen raporda” Mart 2002  tarihinden 30
Haziran 2011 tarihine kadar toplamda 4,1 milyar TL ödemede bulunulmuştur. Buna
karşın 12 milyar TL, işsizlik ödemeleri haricinde kullanılmıştır. Bunun
sonucunda fonda Haziran 2011 sonu itibari ile 49 milyar TL’lik devasa bir
kaynak oluşmuştur. Fondaki parayla, fonun gelirine dokunulmaksızın, 2 milyon
812 bin işsize, 46 ay (yaklaşık 4 yıl) maaş ödenebilir” denildi.

AKP
BÜYÜK VEBALİN ALTINA GİRDİ


Araştırmanın son bölümünü DİSK’in AKP’ye uyarıları oluşturdu. DİSK’in krizin  baş gösterdiğinden bu yana, ısrarla işsizlerin
işsizlik fonundan yararlanmalarının kolaylaştırılmasını, ödeme miktarlarının
insanca yaşama miktarına çıkarılmasını talep ettiği vurgulanan açıklamada
“İşsizleri, işsizlik fonu gibi devasa bir kaynağa rağmen sefalete mahkûm
eden, fondan işsizlere ödenen tutarın yaklaşık 3 katı oranında kendisine kaynak
aktaran AKP hükümetleri büyük bir vebalin altına girmiştir. 49 milyar TL’lik bu
devasa kaynak, işsizlerin ihtiyaçları için kullanılmalıdır” denildi.

 

BİRGÜN

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]