TTB Halk Sağlığı Kolu’nun bir
etkinliği olarak gelenekselleşen Halk Sağlığı Güz Okulu, her yıl ekim ayında
İzmir’in kıyı kasabalarından birinde yapılmaktadır.

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU

XVI. HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU

Toplumsal Yeniden Üretim ve Sağlık

I. DUYURU

Ekim
2011, İZMİR

Başvuru formunu linkte
bulabilirsiniz: 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

TTB Halk Sağlığı Kolu’nun bir
etkinliği olarak gelenekselleşen Halk Sağlığı Güz Okulu, her yıl ekim ayında
İzmir’in kıyı kasabalarından birinde yapılmaktadır.

1995’ten bu yana düzenlenen Güz
Okullarının konuları:

            
I.     
“Olağanüstü Durumlarda
Sağlık Yönetimi”

         
II.     
“İnsan Hakları, Tıbbi
Etik ve Halk Sağlığı”

      
III.     
“Sağlık, Ekonomi,
Politika”

      
IV.     
“Tıp ve Sosyal Bilimler”

         
V.     
“Çevre ve Sağlık”

      
VI.     
“Küreselleşme ve Sağlık”

    VII.      “Halk Sağlığının Dünü, Bugünü, Yarını”

 VIII.      “Bilim”

      
IX.     
“Devlet”

         
X.     
“Sosyal Güvenlik”

      
XI.     
“Yerel Yönetimler,
Yerelleştirme ve Sağlık“

    XII.      “Kamu Yönetimi, Sağlik Yönetimi, ve
Birinci Basamak Örneği”

 XIII.      “Sosyal Politika”

            
XIV.
  “Sağlık
Çalışanlarının Emeği”

             
XV. “Sağlığın Ekonomi-Politiği”olmuştur.

 

Bu yıl düzenlenecek olan XVI. Güz Okulu’nun
konusu:

Toplumsal Yeniden Üretim ve Sağlık

1. Emeğin Yeniden Üretimi

2. Sağlık Çalışanı Emeğine Yönelik
Saldırılar

3. Kadın sağlık Çalışanı Emeğidir.

Katılımcı
sayısı sınırlı tutulacaktır.

“Halk Sağlığı Güz Okulunun ücreti ve içeriği ile ilgili
bilgileri içeren ikinci duyuru, başvuru formunu gönderenlere iletilecektir.”

Başvuru formunu linkte
bulabilirsiniz: 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN!


İletişim:

[email protected]

[email protected]

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]