ÇALIŞANLAR AYRIMCILIĞA KEYFİ YÖNETİME HAYIR DİYOR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Eskişehirliler

Bundan önce duyurduğumuz gibi ayrımcılığa eşitsizliğe keyfi
yönetime karşı bir kez daha alanlardayız.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde uzun süredir devam eden ayrımcılık,
eşitsizlik Nisan ayının ortalarında idarenin iki ayrı yemekhane açmasıyla perçinlenmişti.
Çalışanların talepleriyle gerçek bir sendika olmanın gereğiyle sürece müdahale ettik.
Gerekli görüşmeleri yaptık. İmza kampanyası düzenledik. Ama yöneticiler
bildiğiniz gibi buna bile tahammül edemediler. Sorunu çözmek yerine bizi baskı
ve sürgünle sindirmeye kalkıştılar. Ama yanıldılar. Ama hesaplayamadıkları bir
şey vardı. Sendikamız kapıkulu yandaş yapılara benzemezdi. Bunu göremediler.
Çünkü Sendikamız SES gücünü sadece çalışanların örgütlü ve haklı mücadelesinden
almaktadır. Bu güçle mücadelesini boyun bükmeden ve sonuç alıncaya dek ısrarla,
kararlılıkla devam etmektedir. Edecektir.

Değerli Basın Emekçileri,

Biliyoruz ki hekiminden hemşiresine laborantından röntgen
teknisyenine taşeron işçisine dek tüm sağlık çalışanları eşit, insan onuruna
yaraşır, baskısız ve demokratik bir çalışma ortamı istiyor. Ayrım yapmayan,
keyfi ve kuralsız davranmayan bir yönetim istiyor. Güvenceli kadrolu çalışma istiyor.
İnsanca yaşayabileceği bir ücret istiyor.

Değerli Basın Emekçileri,

Bugün burada sizlerin huzurunda bir kez daha çalışanların
taleplerini düşüncelerini paylaşmak için bulunuyoruz. İdarenin yapmaya cesaret
edemediği oylamayı biz yaptık. Bugün çalışanlara bir kez daha sorduk.
Ayrımcılığı eşitsizliği keyfi yönetimi sürgünü baskıyı kabul ediyor musunuz?
Dedik. Oy pusulalarımızı ve sandıklarımızı Hastanenin her yanında çalışanlara ulaştırdık.
Çalışanlar özgür iradeleriyle oy kullandılar. Yapılan sayımda kullanılan toplam
480 oydan Ayrımcılığa, Eşitsizliğe Keyfi yönetime Hayır diyen 475 oy çıktı.5
Kişi ayrımcılığın sürmesinden yana oy kullandı.

Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Görüyoruz ki kullanılan
oylar ile Çalışanlar Ayrımcılığı Reddediyorlar. Baskıyı Sürgünü Keyfi Yönetimi
reddediyorlar. Ayrımcılığa kayırmacılığa son verilmesini eşit ve adil bir
yönetim istiyorlar.

Değerli Basın Emekçileri,

Buradan bir kez daha sürgün kararırın geri alınmasını
çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açan iki ayrı yemekhane uygulamasına son
verilmesini talep ediyoruz. Sendikamız SES bütün baskılara rağmen, çalışanların
haklı talepleri için, tüm çalışanlara kadro için, ayrımsız adil bir çalışma
ortamı için, insan onuruna yaraşır bir ücret için, keyfiyete değil bilimsel ve
adil yönetim için mücadelesine devam edecektir.8.6.2011

                                                                 
Dr. Birtürk Özkavak

                                                                  
SES ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]