Mücadelemiz sonuç verdi. 657 sayılı
kanunun tüm kamuda, 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile 4924 sayılı
kanun uyarınca sözleşmeli çalışanlar memurluk kadrosuna geçiriliyor. Ancak bu
yeterli değil.

Seçim sürecinde ve büyük ölçüde oy
kaygısı içinde yapılmış olsa da, AKP hükümetinin bu talebimizi karşılamış
olmasını mücadelemizin bir kazanımı olarak görmekteyiz. Ancak bu yeterli mi?

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan kadrolu sağlık
Emekçilerinin iş güvencesi var mı?

Üniversite Hastanelerindeki asistanlar?

Ya taşeron çalışanlar?

Ya 4-c liler?

Ya vekil ebe ve hemşireler?

Kadroya geçirilen sözleşmeliler,
diğer kadrolularla birlikte seçimden sonra getirilmesi düşünülen Kamu Hastane
Birlikleri Yasası ile yeniden güvencesiz – sözleşmeli çalışmaya mahkum edilecek
mi? Kurulması düşünülen kamu –özel ortaklığındaki entegre sağlık
kampüslerindeki çalışma şekli ne olacak? 


Bilindiği gibi KESK ve KESK’e bağlı
sendikalar gerek toplu sözleşme görüşmelerinde gerekse de işveren görüşmelerinde
sürekli olarak sözleşmeli personelin, geçici personelin, vekil personelin ve
taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talepte bulunmuş ve bunun için sürekli
mücadele etmiştir.

Konfederasyonumuz ve bağlı
sendikalar toplu sözleşmeli ve grevli bir çalışma yaşamı için yürüttüğü
mücadelede bu talebini sürekli gündeme getirmiş, AKP hükümetini her fırsatta
esnek istihdam biçimi olan sözleşmeli çalıştırmaya son vermeye davet etmiştir.
Son süreçte sendikamız SES (TTB, Dev Sağlık İş ve diğer sağlık örgütleriyle
ortak olarak hükümeti 27 Şubat 2011 Diyarbakır Bölge Mitingi, 13 Mart Ankara
kitlesel mitingi, 19–20 Nisan Grevi ve parça parça da olsa 9 Eylül Üniversitesi
Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi grevleri ile iş güvencesi
konusunda uyarmış, bu mücadele yeterli olmasa da sonuç vermiştir.      

AKP iş güvencesi isteyen çakışanların
mücadelesinin önüne geçemeyecektir. 

Bundan sonraki mücadelemiz 4/C’li
personelin, vekil personelin, sayıları yüz binleri bulan taşeron işçilerin
kadroya alınmasını sağlamak için devam edecektir. AKP iş güvencesi isteyen
çalışanların mücadelesinin önüne geçemeyecektir.Esnek istihdam biçimlerine son
vererek güvenceli çalışma yaşamına geçilinceye kadar bu süreç eylem ve
etkinliklerimizle devam edecektir.08.06.2011

 

 

                                                                             
Esat ALTUNIŞIK

                                                                      
SES Batman Şube Başkanı

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]