Şanlıurfa Şubemiz üyesi iken Aynur
Özak Şahin ve siyasi parti üyesi bir grup 1 Ekim 2010 tarihinde gözlatına
alınmış, 4 gün gözaltı süresinden sonra tutuklanmışlardı.

Konuyla ilgili 8
Haziran 2011 tarihinde Diyarbakır Şubemizde basın toplantısı düzenlendi. Basın
Toplantısına Genel Kadın Sekreterimiz Bedriye Yorgun katıldı. Açıklama da;
Şanlıurfa Şube Yöneticimiz Aynur Özak Şahin’in hukuk dışı biçimde tutuklandığı
belirtilerek; “Uluslar arası mevzuat hükümleri, Anayasa ve Ceza Yasası
hükümleri doğrultusunda Örgütlenme ve İfade Özgürlüğü dikkate alındığında,
kaçma şüphesi bulunmayan, delilleri karartma ihtimali olmayan, adresi muayyen
bir devlet memurunun, tutuklu yargılanması adil yargılanma hakkı ilkesine
aykırıdır.  Devlet; ceza kanununda
emredici hüküm olarak düzenlenen kuralı, ceza hukuku ilkelerini, Anayasayı,
taraf olduğu Uluslar arası İnsan Hakları Sözleşmelerini ihlal etmektedir. “
denildi.

 

Konuyla
ilgili olarak 9 Haziran 2011 tarihinde Genel Başkanımız Çetin Erdolu’nun
katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

 

Genel
Başkanımızın Açılaması İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]