DENİZLİ’DE “SAĞLIKTA KADIN EMEĞİ” SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

TTB
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen “Sağlıkta Kadın Emeği”
konulu sempozyum 14 Mayıs 2011 Cumartesi günü Denizli’de Pamukkale
Üniversitesi Kongre Merkezi’nde Denizli Tabip Odası ev sahipliğinde yapıldı.

TTB Genel Sekreteri Dr. Feride AKSU TANIK ve SES Genel Kadın Sekreteri Bedriye
YORGUN’un da  katıldığı sempozyumda, Türkiye’nin dört bir yanından
gelen  sosyolog, iktisatçı, taşeron sağlık çalışanı, ebe, hemşire ve hekim
konuşmacılar, Dünyada ve Türkiye’de kadın emeğinin tarihsel sürecini ve
durumunu ortaya koyarak  sağlıkta dönüşüm programının  çalışma
biçimleri ve  kadın emeği üzerine olan etkilerini tartıştılar.
Ayrıca sağlıkta dönüşüm programının üreme sağlığı üzerine etkileri de
tartışıldı. Konuşmacılar sağlıkta dönüşüm programının kadın sağlık
çalışanları ile birlikte tüm sağlık çalışanlarına olan olumsuz etkisine dikkat
çekerek, Ankara’da tek ses çok yürek mitingi, 19-20 Nisan Grev eylemleriyle
sağlık çalışanlarının memnuniyetsizliklerini dile getirdiklerini, bu
mücadelenin tüm bileşenlerle el ele devam edeceğini vurguladılar.Sendikamız
genel merkez genel kurulunda bağımsız kadın sekreterliğinin oluşması,
işkolumuzda çalışanların yüzde 50’den fazlasının kadın olması ve kadınların
yaşamın bütün alanında sorunları ve sömürüyü katmerli yaşaması gerçekliği ile
kadına ilişkin çalışmaların daha planlı ve programlı yürütüleceği, bu alanda
çalışma yürüten kurumlarla işbirliğini geliştirme noktasında önemli olduğu ve
memnuniyetle karşılandığı sempozyuma; Denizli Şubemiz dışında Manisa, İzmir,
Aydın, Ankara, İstanbul Şişli, Muğla şubelerimizden de 25 kişinin katılımı ile
gerçekleşti.
 
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]