RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ/TEKNİKERLERİNİN GÖREV TANIMI İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NA YAZI GÖNDERİLDİ.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamız
radyoloji teknisyenleri / teknikerlerinin görev tanımı içinde olmayan IV
enjeksiyon yaptırılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Tedavi İşleri Genel Müdürlüğü’ne
yasal ve hukuksal dayanakları içeren bir yazı gönderdi.

 

Yazının  içeriği:

 SAĞLIK BAKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 Sendikamız üyelerinin sendikamız işyeri temsilciliklerine
müracaatlarını değerlendirdiğimizde; ülke genelinde birçok hastanede Radyoloji
Teknisyenleri/Teknikerlerine damar yolu açma ve ilaç enjeksiyonu işlemleri
yaptırıldığına tanık olmaktayız.

 Radyoloji Teknisyen/Teknikerlerinin Görev ve Yetkileri
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde düzenlenmektedir. Hükme göre;

  E –
Röntgen Teknisyeninin Görev ve Yetkileri :

 Madde 141 – Uzman tarafından yapılması gereken
özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili
grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar.

Filmlerin banyolarının yapılmasını ve
raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim
edilmesini sağlar. Grafisi yapılacak hastaların hazırlanmaları hususunda
gerekli bilgiyi verir.

Röntgen teşhis laboratuarında her
türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde
işletir ve kullanır.

Röntgen arşivinin düzenli olarak
çalışmasını sağlar. Laboratuar istatistiklerini hazırlar.

Laboratuar ve bütün cihazların bakım,
temizlik ve düzenini sağlar. Laboratuarda çalışan diğer yardımcı hizmetler
sınıfı personelinin eğitimlerine yardım eder.

Görev ve yetkiler arasında “Radyoloji
kontrast maddelerinin IV (Intravenöz) uygulamalarının” yapılması
bulunmamaktadır. Radyoloji Kontrast maddelerinin IV uygulamalarının yan
etkileri arasında anafilaktik şok, laringospazım ve arrest gibi reaksiyonlar
bulunduğu ve acil müdahale gerektirdiği bilinmektedir. Ayrıca Kontrast Madde
Uygulamaları tıbbi risk taşımaları sebebiyle Malpraktis ( Hatalı Tıbbi
Uygulamalar) ile sonuçlanabilmekte, bu da Türk Ceza Kanunun açısından aşağıda
belirtilen suçları oluşturmaktadır.

TCK m. 83 : Kasten Adam Öldürmenin
İhmali Davranışla İşlenmesi,

TCK M. 85 : Taksirle Adam Öldürme,

TCK m. 88 : Kasten Yaralamanın İhmali
Davranışla İşlenmesi

TCK m. 89 : Taksirle Yaralama

TCK m. 90 : İnsan Üzerinde Deney

Radyoloji Teknisyenlerinin görev ve
yetkileri arasında damar yolu açma ve Intravenöz Enjeksiyonu uygulaması
bulunmamasına rağmen bir çok hastanede bu kuralın ihlal edildiği tarafımızca
tespit edilmiştir. Görevli personel ve hasta güvenliği açısından tıbben ve
hukuken risk taşıyan bu duruma son verilmesi için kamuya bağlı hizmet veren
hastanelere, özel hastanelere ve Sağlık Müdürlüklerine gerekli talimatın
ivedilikle verilmesi gerekmektedir.

 Gereğini bilgilerinize sunarız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]