KÜTAHYA GÜMÜŞKÖY’DE BULUNAN ETİ GÜMÜŞ’E AİT MADEN DERHAL, VAKİT GEÇİRİLMEDEN KAPATILMALIDIR

Facebook
Twitter
WhatsApp

Kütahya Gümüşköy’de bulunan Eti Gümüş A.Ş.’ne ait gümüş
madeni işletmesinde atık depolama barajında taşma meydana gelmiş ve atık barajı
yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Atık depolama barajındaki sızmalar ve taşmalar neticesinde
atık depolama havuzundan siyanürün yanı sıra aktif durumda bulunan ağır
metaller (arsenik, kurşun, bakır, çinko, antimuan vs.) yeraltı sularına ve
besin zincirine karışmaktadır.

Bölgedeki içme suyundan alınan numunenin Çevre Mühendisleri
Odası (ÇMO) tarafından yaptırılan laboratuar analizi sonucunda, sudaki siyanür
miktarının limit değerden %40 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Çevre ve
Ormana Bakanı Veysel Eroğlu’nun “Gram sızıntı yok” açıklamalarına rağmen
ÇMO’nun yapmış olduğu ölçümlerle Çevre ve Orman Bakanlığı ve Kütahya Valiliği
sızıntının olduğunu kabul etmiştir. 
İlerleyen günlerde sızmalarla birlikte bu miktar daha da artacaktır.

Sızmaların dışında atık havuzundan sürekli olarak buharlaşan
hidrojen siyanür gazı çevreyi ve insanları zehirlemektedir. 

Diğer taraftan, son Simav depremi de göstermiştir ki atık
havuzu deprem riski altındadır. Kütahya çevresinde daha büyük depremleri
üretecek diri fayların bulunduğu dikkate alınacak olursa atık barajı ciddi bir
deprem tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın korunması için; 

 • Kütahya Gümüşköy’de bulunan Eti
  Gümüş’e ait gümüş madeni işletmesi DERHAL KAPATILMALIDIR.
 • Atık havuzları ile ilgili olarak
  devlet tarafından ıslah çalışmalarına başlanmalı ve tüm ıslah çalışması
  maliyetleri firma tarafından karşılanmalıdır.
 • Tesiste çalışanların tüm yasal
  hakları firma tarafından ödenmeli ve çalışanlar devlet tarafından başka
  bir işe yerleştirilmelidirler.
 • Suları, toprakları ve hayvanları
  zehirlenen yöre halkının tüm mağduriyetleri devlet tarafından
  karşılanmalıdır.
 • Yöredeki köylerde yaşayanların
  sağlık durumları acilen değerlendirilmeli, bölge halkı siyanür ve ağır
  metallerin sağlık etkileri yönünden aydınlatılmalı, sağlık durumları
  ileriye dönük olarak izlenmelidir.
 • Gümüşköy’de yaşananlar,
  yıllardan bu yana sendikalar ve meslek örgütleri tarafından yapılan
  uyarılar ve yargı kararları dikkate alınarak İzmir-Bergama-Ovacık,  İzmir-Efemçukuru, Uşak-Eşme-Kışladağ,
  Eskişehir-Kaymaz, Gümüşhane-Mastra, Erzincan-İliç-Çöpler, Tunceli-Ovacık,
  Manisa-Turgutlu-Çaldağı, Ulukışla-Tepeköy, Ordu-Fatsa, Giresun-Bulancak,
  Trabzon-Tonya, Artvin-Cerattepe ve benzer bütün işletmelerde faaliyetler
  bir an önce durdurulmalı ve projeler iptal edilmelidir.
 • Gümüşköy’deki kaza Türkiye’nin
  bütün yörelerinde aynı yöntemle gerçekleştirilen madencilik
  faaliyetlerinde meydana gelecek kazaların habercisidir.
 • Gümüşköy’de gerekli önlemleri almakta
  yetersiz kalan ve “bir gram dahi siyanürlü su sızmamıştır” diyerek
  bilimsel ve etik davranmaktan uzak olan Çevre ve Orman Bakanı istifa
  etmelidir.

Yukarıda yapılması gereken tüm uygulamalar için
biz aşağıda imzası olan sendikalar ve meslek örgütleri olarak oluşturduğumuz “Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu
olarak tüm bilgi ve birikimlerimizi yöre halkıyla paylaşacağımızı ve süreci
sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz. 25.05.2011

 KÜTAHYA
GÜMÜŞKÖY İZLEME PLATFORMU                       
                                :        

DİSK Türkiye
Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası, KESK Eğitim ve Bilim
Emekçileri Sendikası, KESK Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası,
KESK Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, KESK Tarım, Orman, Çevre ve
Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası, TMMOB Çevre Mühendisleri
Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB
Metalurji Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tabipler
Birliği, Ege Çevre ve Kültür Platformu, Ekoloji Kolektifi, Suyun
Ticarileştirmesine Hayır Platformu.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]