İŞ GÜVENCEMİZ VE İNSANCA YAŞAM İMZALARI BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLİYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

‘İş Güvencemiz ve İnsanca Yaşam’ için Konfederasyonumuz
tarafından başlatılan imza kampanyası çerçevesinde toplanan imzalar illerde KESK
Şubeler Platformu tarafından basın açıklamaları ile  Başbakanlığa gönderiliyor.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]