Dicle
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışan personelin yaşadığı sorunlara
ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır
Şube Başkanı Hülya ALÖKMEN UYANIK’ın yaptığı açıklamada;

Döner
sermaye talebine ilişkin çalışanların dekanlığa ilettiği dilekçeler konusunda
ne Üniversite yönetiminin ne de dekanlığın sorunun çözümü konusunda herhangi
bir adım atmadıkları belirtilerek; sorunlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Kurumumuzda enfeksiyon komitesi ve
merkezi sterilizasyonunun olmaması başta hasta ve çalışanların sağlığını tehdit
etmekte ve bu hizmetlerin günümüz şartlarına uygun hale getirilmemesi çeşitli
aksaklıklara yol açmaktadır. En kısa zamanda enfeksiyon komitesi ve merkezi
sterilizasyonun kurulması zorunlu bir ihtiyaçtır.

Radyoloji bölümünden çalışan
arkadaşlarımızın hiç birinde dozometre, diş hastalıkları ve tedavisi, pedodonti
gibi kliniklerde de sürekli röntgen çekildiği halde hiçbir koruma önlemi
alınamamıştır. Bütün bunlar çalışanları olumsuz yönde etkilenmektedir.

Çoğu kurumda olduğu gibi Diş
Hekimliği Fakültesinde de yeterli fiziki koşulların olmaması ve malzeme
eksikliğinden ötürü kaliteli hizmet verilmemektedir.

Diş Hekimliği Fakültesine başvuran
yaşlı ve engelli hastalar asansör olmadığı için kliniklere ulaşmakta sorunlar
yaşamaktadır, bu nedenle en kısa sürede asansör yapılması gerektiğini
vurgulamak istiyoruz.

Üniversite yönetiminin, Diş Hekimliği
Fakültesinin sorunlarının çözülmesinde isteksiz davrandığını gözlemlemekteyiz.
Bu da açıkça fakülteler arası ayrım yapıldığı konusunda çalışanlara kaygıya
neden olmaktadır.

En önemli sorun olarak; 2011 yılı
boyunca (dört aydır) kurum borçları gerekçe gösterilerek çalışanlara döner
sermaye ödemesi yapılmamıştır. Oysa ki üniversitelere 2011 yılında ortaya
çıkabilecek nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca
yardımlarda bulunulmuş fakat Diş Hekimliği Fakültesi bu yardımlardan
yararlandırılmamıştır. 13 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen ‘bazı alacakların
yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve
diğer bazı Kanun Hükmünde değişiklik yapılması’ hakkındaki kanunun geçici 15.
maddesi bu yardımlardan Diş Hekimliği Fakültesinin yararlandırılması
gerektiğini açıkça ifade etmektedir. Biz biliyoruz ki bir çok sağlık
kuruluşunun borçları olduğu halde çalışanların döner sermayesini aksatmadan
dağıtmaktadır.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]