Bildiğiniz gibi dün yani 15 Mayıs 2011
tarihinde Sağlık Bakanımız ilimize teşrif ettiler. Bölge Devlet Hastanesi’nde
basına gerekli pozları verdikten ve asgari ücretle çalışarak yıllardır Batman’a
hizmet ettiğini bildiğimiz görme engelli çalışanımız sayın Nurullah
Mehmetoğlu’nu fırçalayıp; adeta haktan-emekten bahseden herkese bir ders vermek
istercesine tahammülsüz, baskıcı ve otoriter tavrını gösterdikten sonra, sağlık
politikası uygulama değerlendirme toplantısını emrinde çalışan memurları ile
yapmışlardır.

 İleri demokrasi iddiasında bulunan bir
hükümetin Sağlık Bakanının sağlıkla ilgili Sivil Toplum Örgütlerini davet
etmemesi manidardır. Bu yaklaşımda olan bir iktidarın Sağlık Bakanının bizi
dinlemeyeceğini, Batmanla ilgili sağlık hizmetlerinin nasıl sunulamadığının tarafımızca izahı ile
yaklaşan seçimler öncesi sayın bakanın keyfinin kaçacağını kendisi de tahmin
etmiş olacak ki sağlık hizmetinin mutfağında çalışan, bu alanda örgütlü olan
bizler yerine kendi emrinde çalışan
memurları
ile sağlık hizmeti değerlendirmesi yapmışlardır. Çünkü Dünya
Bankasının, IMF’nin ve Dünya ticaret Örgütünün kendilerine verdikleri sağlık
politikasının noktasına ve virgülüne nasıl dokunmadan uygulamışlarsa, bu
politikayı nasıl uygulayacağı ile ilgili taktik veren Sağlık Reformunun Doğru
yapılması adlı çeviri kitabın 63-86 sayfaları arasında şöyle deniyor:” Güç
kaynaklarının dağılımı açısından, muhaliflerin kaynaklarının (maddi ve manevi)
geriletilmesi gerekecektir. Reformu destekleyenlere para, personel, tesis
verilmeli; muhaliflere bilgi
sağlanmamalı
, insanların onlar için çalışması engellenmeli, medya
muhalifleri desteklememe konusunda yönlendirilmelidir” diyor. Açıkça görülüyor
ki sayın Bakan da Sağlıkta Dönüşüm Programının Kılavuz kitabına harfiyen uymuş
ve Batman’da sağlık çalışanlarının hakları ile beraber yoksul halkımızın
nitelikli, eşit,parasız ve anadilinde sağlık hizmeti almasını savunan sağlık
örgütleri  yerine emrinde çalışan
memurları ile toplantı yapmışlardır.Anlaşılıyor ki asıl amacı seçim yatırımı
olan bu toplantıların ne sağlık çalışanlarına ne de Batman halkına bir faydası
olmayacaktır.

Sn. Sağlık Bakanımıza sormak isteriz,  yıllarca yolsuzlukları ile Batman gündemini
işgal eden Bölge Devlet Hastanesini ziyaret ederken, 4 milyon liraya mal edildiği
söylenen ve 28 Şubat 2009 tarihinde Sn. Başbakanımız tarafından açılışı yapılan
yanık ünitesinde yatan! Hastaları da ziyaret ettiler mi?  Edemezdi. Çünkü o yanık ünitesi hiç
açılamadı.

Ziyareti sırasında orada çalışan hekimlerle
de görüşme lütfünde bulunup sorunlarını dinlediler mi? Her ay döner sermayeden
7-8 bin lira hekimlere ödediğini iddia eden Sağlık Bakanı onlara sordu mu bu ay
döner sermayeden ne kadar ücret  aldıklarını?

  4/B
lerle ilgili kendisine sorulan soruya binaen yeni personel alımında 4/B lilere
yer değiştirme önceliği vereceğini söylemişlerdir. Bundan memnuniyet duyarız
ancak sözleşmenin 3. Maddesinde ifade ettiği gibi belirli bir sürede
bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında
ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmalar
karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez diyen ve köle gibi
çalıştıran sözleşmenin bu maddesini de kaldırılacak mı?

Türkiye, maalesef tüm AB ve diğer aday
ülkeler arasında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu ülke durumunda olduğu,2008
verilerine göre, bebek ölüm hızının Batmanın da içinde olduğu bölgemizde  binde 25,3 ile AB ortalaması olan binde
4,9’un çok uzağında olduğunu ve bölgemizdeki bebek ölüm hızının Türkiye
ortalamasının 2,7 kat daha üstünde olduğunu 
bildiğimiz halde  Sn. Bakanın
gerçekleri  bilerek yada bilmeyerek
Batman ilinde bebek ölüm oranı %0,13 tur. Yani hemen hemen AB
standartlarındadır ifadesi bizi hayretler içine bırakmış ve bilimsel verilerin
yanlış yansıması anlamında bizleri derinden üzmüştür.

Sn. Bakanımız ‘’bu ülkenin kasası Gercüş’ün
bir köyünden ana babası Kürt olan, kendi kökeni Kürt olan Mehmet Şimşek’e
veriliyorsa, kim bu ülkede ayrımcılık yapılıyor diyebilir’’ diyorlar. Eğer bu
ülkede anadilde sağlık hakkı, anadilde eğitim hakkı tanınmıyorsa, eğer bu halka
zorunlu ve gönüllü asimilasyon dayatılıyorsa, her gün bu halkın gencecik
canlarına kast ediliyorsa bu ayrımcılık değil de nedir Sn. Bakan.

İleri Demokrasi sloganı ile çıkıp tek adam
diktatörlüğüne doğru ilerleyen AKP hükümetinin Sağlık Bakanı Batman Bölge  Devlet Hastanesinde taşeron bir firmada
geçici işçi olarak çalışan, engelli(Amma) Nurullah Mehmetoğlu’nun en insani
talebine karşı tahammülsüz, üstten bakmacı küçük görmeci anlayışın bizi nereye
götürdüğünü görebiliyoruz. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Herkesi buna duyarlı
olmaya çağırıyoruz

    

   BATMAN TABİP ODASI                                                         
BATMAN SES ŞUBESİ


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]