BATMAN DEMOKRASİ PLATFORMU’NDAN ŞİDDETİ DURDURMA ÇAĞRISI

Facebook
Twitter
WhatsApp

Türk
olsun Kürt olsun ölen-öldürülen her insan bizim insanımızdır, acıları hepimizin
acılarıdır. Toplumsal acıların, öfke ve nefrete dönüştürülmesi tehlikesi
karşısında, ülkemizi ve toplumumuzu nereye varacağını öngöremediğimiz karanlık
mecralara sürükleyen bu şiddet sarmalındaki tırmanışa karşı başta hükümet,
muhalefet partileri ve medya olmak herkesi tutum ve söylemlerinde daha sorumlu
ve özenli olmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde geniş toplumsal kesimlerin giderek
daha çok uyguladığı ayrımcı ve nefret içerikli yok edici şiddet eylemlerinin
önü alınamayacak toplumsal yarılma daha da derinleşecektir. Bu nedenle de yeni
kayıpların olmaması için vicdan sahibi herkesi sorumluluğa ve Ülkeyi yakan bu
ateşi söndürmeye davet ediyoruz.
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]