İZMİR; ÜÇ GÜNDE AMBULANS SÜRÜCÜSÜ OLUNURMU?

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dikkat Uyarıyoruz!

Trafikte Güvende
Değilsiniz!

Önümüzdeki dönem oluşacak ölümcül ve
yaralanmalı ambulans kazalarının sorumlusu sürücü olarak
görevlendirilen Acil Tıp
Teknisyenleri (A.T.T) değil, A.T.T.’lere resmi görevlendirme yazısı vermeden
sözel olarak onları görevlendiren ve bu işe zorlayan İl Sağlık Müdürlüğü ve
İzmir 112 Acil Yardım Hizmetleri Şubesidir.            

Kınık ilçesindeki 112 Acil Yardım İstasyonunda görev yapan
Acil Tıp Teknisyenleri  (A.T.T.)  yeterli deneyim ve beceriye sahip olmadıkları
halde, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulansı kullanmaları için
zorlanmaktadır.           

Üç yıldır Acil Tıp Teknisyenleri’nin sürücü olarak
görevlendirilmesi gündemde olmasına rağmen, İl Sağlık Müdürlüğü bu süreci
yönetememiş, A.T.T.’lere yeterli eğitim vermemiş, 3 gün “ileri sürüş tekniği” adı altında bir eğitim planlaması ile bu
sorumluluğu geçiştirmiştir. Bu 3 günlük eğitimler profesyoneller tarafından
verilmediği gibi, o sırada birçok kaza da yaşanmış, yaralanmalar olmuş,
ambulanslar devrilmiştir. Ama bu yaşanan olumsuzluklar bile sorunun algılanması
için yeterli olmamıştır.           

Ambulans sürücülüğü ciddi bir iştir. Zira trafikte kimse
sadece kendisinden sorumlu değildir. Yapılan hatalar diğer sürücüleri de
tehlikeye sokmaktadır.  Karayolları
taşıma yönetmeliğinin 60. Maddesinde: “ticari
olarak yük, eşya ve yolcu taşımalığı yapan sürücülerin,  bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı
olduklarını gösteren bir raporu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda
bir almaları zorunludur. Kamu taşımacılığı yapan otobüs, taksi, ambulans
sürücülüğü gibi yüksek sorumluluk” 
altında çalışan profesyonel sürücüler mesleğe başlarken bu
değerlendirmeden geçmekle yükümlüdür
“ demektedir. Ancak; bırakın 112 Ambulans
sürücülerin psikoteknik değerlendirmeden geçmelerini, ehliyetini yeni alanlar,
hayatında araç olarak ilk kez 112 Ambulansı kullananlar bile vardır.           

Bu iş için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını
söyleyen Kınık 112 Acil Yardım İstasyonu, Acil Tıp Teknisyenleri
sözleşmelerinin fesh edilmesi ile tehdit edilmekte ve yetkili amirlerince
açıktan bir mobbinge maruz kalmaktadırlar. 
Oysa istifa etmesi gerekenler Acil Tıp Teknisyenleri değil, bu zamana
kadar süreci iyi yönetememiş, A.T.T.’lere nitelikli eğitim vermemiş olan İl
Sağlık Müdürlüğü ve İzmir 112 Acil Yardım Hizmetleri Şubesidir.

SES İzmir Şubesi olarak, sayın il sağlık müdürü ve 112 Acil
Yardım Şubesi yöneticilerini Kınık ilçemize davet ediyoruz. İzmir İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından verilen, bizce yetersiz olan sürücü eğitim kursunun
niteliğine gerçekten güveniliyorsa ambulans eşliğinde bir hasta transferini
Kınık’tan İzmir’e halihazırda görevlendirilmiş olan A.T.T.’lerden birinin
eşliğinde gerçekleştirsinler.  Gerçekten
bu durumun halk sağlığını, çalışanların sağlığını ve can güvenliğini tehdit
etmediğini A.T.T.’lerle ve hasta ile aynı ambulansı seyir halindeyken”
paylaşarak ispatlasınlar.     

Öneriler:

Sürücülükte deneyimi olmayan Acil Tıp Teknisyenlerine Uzman
kişiler tarafından, ambulans sürücülüğü için yeterli beceriye sahip olmaları
için eğitim verilmelidir.

Ambulans sürücüleri psiko teknik değerlendirmeden mutlaka
geçmeli, bu değerlendirme tarafsız bir kurum tarafından verilmeli ve bunun
masrafları ilgili müdürlükçe karşılanmalıdır.           

A.T.T.’lere gerekli ve yeterli eğitim verilene kadar, can ve
mal kayıplarına neden olmamak için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kınık 112 acil
yardım İstasyonu A.T.T.’lerinin sürücülük görevlerini durdurmalıdır.  Aksi takdirde meydana gelecek can ve mal
kayıplarının sorumluluğu İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili 112 şubesidir.  Yine aksi davranılması halinde hem sürücü
görevi yaptırılan A.T.T.’lerin ve ekibin hem de nakledilecek olan hastanın
yaşamı tehdit altında olacağından emir veren sorumlular hakkında halkın
sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atmak, duruma göre yaralamaya ve
öldürmeye teşebbüs suçlarından gerekli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet
Savcılığını göreve çağırıyoruz. 12 Nisan 2011

 

 

                                                                                              SES
İZMİR ŞUBE

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]