BASINA VE KAMUOYUNA

6114 Sayılı Kanunun
17. maddesi ile 2447 sayılı kanun 58. maddesindeki yapılan değişiklik
neticesinde üniversitelerin Tıp ve Diş hekimliği fakülteleri çalışanlarını
ilgilendiren düzenleme ile çalışanların mağduriyeti bir ölçüde giderilmiş ve ek
ödemeden yararlanmaları sağlanmıştır. Ancak bu düzenlemeye sevinmeye bile
fırsat bulamadan konuyla ilgisi olmayan bambaşka bir yasal düzenlemenin
içerisine bir gece yarısı gizlice konulan bir madde ile Adana’da Adana Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi kurulmasına ilişkin 6218 sayılı kanun ile 3 Mart 2011 de
verilen bu hakkın geri alınmaya çalışıldığı görülmektedir.

Bu yapılırken de
kanunun hukuksuz olarak geriye doğru işletilmeye çalışıldığı ve 2447 sayılı
yasanın 58. maddesi kapsamında daha önce yapılan ödemelerin geri alınmaya
çalışıldığına tanık olmaktayız.

Sağlık çalışanlarının
durumu için ince ayar isteyen, mutsuz ve stresli doktor istemediğini belirten
Siz Sayın Cumhurbaşkanımıza Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
çalışanları olarak sesleniyoruz.

Hükümetin gece
yarısı manevralarına, yangından mal kaçırır gibi yasal düzenlemelerine ortak
olmayınız. 6218 sayılı kanunun 5.Maddesinde “ 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (h) fıkrasının üçüncü paragrafının
son cümlesi “Bu kapsamda ek ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ödeme
yapılmaz.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Sayın
Cumhurbaşkanımız sizden sağlık çalışanları ile ilgili söylediğiniz sözlerin
takipçisi olduğumuzu bildirir değiştirilen bu maddeyi onaylamayarak meclise
iade etmeniz hususunda;

 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

 

                                                                 SES
ADANA ŞUBE

 

 

                                                          

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]