BASINA ve KAMUOYUNA

 Katledilen ve Kaybettiğimiz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin
mücadelesi, mücadelemize ışık tutmaktadır.

       14 Mart Tıp Haftası nedeniyle, sendikal mücadele tarihimizde
ve görevi sırasında katledilen ve kaybedilen sağlık emekçisi arkadaşlarımızı
her yıl olduğu gibi bu yılda denize karanfil bırakarak anıyoruz.

         Failli meçhul olarak katledilen ve kaybedilen sağlık
emekçilerinin faillerinin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını istiyoruz.

         Yıllardır uygulanan neo-liberal politikalarla sağlıkta
sorunların ve eşitsizliklerin artarak devam ettiği, sağlığın doğuştan
kazanılmış bir hak olmaktan çıkarılarak ticaretinin yapıldığı, sağlık hakkının,
iş ve gelecek güvencesinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, sağlık
çalışanlarının hemen her gün şiddete maruz kaldığı bir 14 Mart Haftası
yaşıyoruz.

         Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak, hergün ülkemizin
dört bir yanında binlerce sağlık kurumlarında, acillerde, polikliniklerde,
laboratuarlarda, ameliyathanelerde; çocuklarımızı, yaşlılarımız,
düşkünlerimizi, hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için fedakarca çalışıyoruz.

         Bizlerin büyük mutluluğu hayata döndürdüğümüz, acısını
dindirdiğimiz, sağlıklarına kavuşturduğumuz hastalarımızın yüzündeki
tebessümdür.

         Ne varki son yıllarda giderek artan bir şekilde şiddete
maruz kalıyoruz. Her gün sağlık çalışanları darp ediliyor, yaralanıyor, sakat
bırakılıyor, öldürülüyor.

         Çünkü sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez yöneticiler
tarafından sürekli olarak haksızlığa uğruyor, suçlanıyor, hedef gösteriliyoruz.

         Oysa; sağlıkta işlerin düzelmemesinin, Acil Servislerdeki
izdihamın, katılım paylarının, ilave ücretlerinin, sürekli değişen
uygulamaların, SGK’nun ödemediği, ilaçların, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti
alırken yaşadığı mağduriyetlerin sorumlusu biz değiliz.

         Sorumlu bu sistemi uygulayan iktidarlar ve onların
yöneticileridir.

 

Sağlık Çalışanları 14 Mart’ta ne istiyor.

·       
Sağlık çalışanları
için işten çıkarmalara karşı iş güvencesi

·       
Şiddete, kötü
çalışma koşullarına karşı can güvenliği,

·       
Herkese eşit,
ulaşılabilir, nitelikli ücretsiz bir sağlık güvencesi

·       
İşsizliğin,
yoksulluğun, açlığın halk sağlığını tehdit ettiğini, buna karşın önlem
alınmasını,

·       
Faili meçhul
katledilen sağlık çalışanlarının katillerinin bulunmasını ve yargılanmasını
istiyoruz.

                                                                                    SES İZMİR ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]