ANTALYA’DA “ÇOK SES TEK YÜREK” MİTİNGİNE ÇAĞRI

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Başkanı Mustafa
Kılınç, “Çok Ses Tek Yürek” mitingine katılım çağrısı yaparak, “Tüm
gücümüzle 13 Mart’ta Ankara’da olmak istiyoruz” dedi.

SES
Antalya Şube binasında bir basın toplantısı düzenleyen şube başkanı Mustafa
Kılınç, “13 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek olan “Çok Ses Tek
Yürek”  mitingine katılım için bütün
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ve Antalyalılara çağrı yaptı.

Beyaz Buluşma

12
Mart Cumartesi gecesi Antalya’dan yola çıkacaklarını belirten Kılınç, 13 Mart
mitinginin gerçek anlamda bir beyaz buluşma olacağını söyledi. “Her işin
başı sağlık” diyen sağlık örgütleri olarak sağlığın özelleştirilmesine
karşı, güvenceli iş ve güvenli gelecek talebiyle  “Çok Ses Tek Yürek” mitinginin
düzenlendiğini hatırlatan Kılınç, 
“Sağlığın özelleştirilmesine hak gasplarına karşı, ekonomik özlük
demokratik haklarımızı ve halkın sağlık hakkını savunmak için beyaz
önlüklerimizle bir beyaz buluşma gerçekleştireceğiz.” dedi.

Akla karayı karıştıranlar

Yıllardır
beyazı kirletenlere, akla karayı karıştıranlara inat beyaz önlükleriyle
Ankara’da olacaklarını ifade eden Kılınç, ”Bilerek, isteyerek bu sağlıksız
“dönüşüm” politikalarını kurgulayarak kirletenlerden temizliğe hep birlikte
başlayacağız. Bu özde bir “temizlik” hareketi. O nedenle rengimiz beyaz”
dedi.

Hep birlikte

SES
Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç, bu mitingin, TTB, SES, Türk Medikal
Radyoteknoloji Derneği, Çevre ve Sağlık Derneği, Devrimci Sağlık-İş Sendikası,
Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve
Teknikerleri Derneği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk
Hemşireler Derneği’nin de aralarında olduğu çok sayıda sağlık meslek örgütü,
sendika ve dernek tarafından düzenlediğine vurgu yaparak, “Sağlık alanının
üretenleri olarak ne yapıldığını, neye zorlandığımızı ve halka sunulan hizmetin
niteliğini, sağlık alanındaki eğitimin halini, hızlı sağlık insan gücü
“yetiştirme” politikalarının seyrini biliyoruz. Bildiklerimizi daha yüksek
sesle, halkımızla paylaşacağız. Biz, hepimiz, hep birlikte, eşimizle,
çocuklarımızla, annemizle, babamızla, kardeşlerimizle, Ankara’da olacağız. Bu
kötü gidişata dur diyeceğiz.” şeklinde konuştu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]