Japonya da meydana
gelen doğal afetler sonrasında yaşanan nükleer kriz ve Tayip Erdoğan’ın gayri
ciddi açıklamaları üzerine, Mersin de Nükleer santrallere karşı kitlesel eylem
gerçekleştirildi.

19 Mart Cumartesi günü saat 12.00’da KESK
binası önünden yürüyen 1000 kişi “Türkiye Çernobil olmayacak diyerek” Taş
binaya yürüdü. NKP öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme Mersin kamuoyunun ilgisi
oldukça yoğundu. Renkli dövizlerin ve Radyasyon doğayı öldürür şeklinde tabutun
taşındığı eylem de Çernobil’i unutma Akkuyu’ya sahip çık sloganlarıyla
ilerledi. Taşbina önünde NKP adına basın açıklamasını Sabahat Aslan okudu.

Nükleere inat yaşasın hayat”

Aslan Japonya da yaşanan deprem ve
Tsunami felaketinin Dünyada 2. Çernobil felaketi olduğunu belirterek şunları
kaydetti. “Çernobil felaketinin kötü mirasını dünya hala yaşıyor iken
ikinci bir felaket sonucunda, yine milyonlarca insan olumsuz etkilenecek, yine
binlerce alan topraklarımız, su kaynaklarımız ve soluduğumuz hava
kirlenecektir” dedi. Aslan, Tayip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların
bilimsellikten uzak kaygı verici olduğunu belirtti. Açıklama sonrası kitle
sloganlarla çevrelerine sahip çıkacaklarını belirttiler.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]