Avukat Cengiz Gökçek
devlet hastanesi acil servisinde çalışan üyemiz doktor Gürhan Kurtaran’a hasta
yakını tarafından yapılan saldırıyı kınamak amacıyla saat 15:30’da acil servis
önünde basın açıklaması yapıldı.
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]