YAŞAMLARI PARÇALANIRKEN KADERLERİ BİRLEŞENLER

GÜVENCELİ İŞ, İNSANCA YAŞAM İÇİN YÜRÜYOR!

3 NİSAN’DA ANKARA’DAYIZ!

Sermaye “krizden çıkıyor”, emekçilerin krizi büyüyor.
Çalışma hakkını örgütlü güçleriyle kullanabilen işçilere yer vermeyen bir “emek
cehennemi”ne sürükleniyoruz.

Tarımın yıkımı, kamu iktisadi teşekküllerinin ve
temel hizmetlerin özelleştirilmesiyle milyonlarca insan mülksüzleştirildi,
geçim araçlarından koparıldı ve toplumun neredeyse tamamı ücretli işlerde çalışmaya
mahkum edildi.

İşçi sınıfının yüzyılı aşkın bir süredir
elde ettiği bütün tarihsel kazanımlar ve mevziler yok edildi, çökertildi. Diğer
taraftan eğitimden sağlığa, ulaşımdan içtiğimiz suya, ışığa ısınmaya kadar
emeğin yeniden üretim alanında yaşanan büyük piyasalaştırma saldırısı emeğin
tüm kazanımlarının ortadan kaldırılması anlamına geliyor.

Bu değişim süreci işçi sınıfını farklı
istihdam biçimleri, etnik/dinsel ayrımlarla parçalıyor görüngüsü yaratsa da
aslında tüm emekçilerin kaderini güvencesiz çalıştırma ekseninde
ortaklaştırıyor.

Dünya ve ülkemiz emekçi sınıflarının
yaşadığı bütün bu sorun ve dönüşümler, bir yandan da büyük bir mücadele ve
örgütlenme deneyiminin oluşmasına kaynaklık etmektedir. Güvencesiz çalışma
koşullarına karşı mücadeleler, güvencesizliğe mahkum edilen büyük yığınların
özsel birliklerini ortaya koyuyor. Metal, sağlık, tersanecilik, inşaat,
tekstil, belediye, eğitim, kara ve hava taşımacılığı, eğitim ve büro
işkollarında güvencesizliğe karşı gelişen başkaldırılar emekçilerin gündemine
damgasını vurmaya başladı. Birçok iş kolunda, başta taşeron çalıştırma olmak
üzere güvencesiz çalıştırma biçimlerinin tümüne karşı direnişler ve mücadeleler
yükseliyor ve her geçen gün yeni kazanımlara ulaşıyor. Tersanelerde,
inşaatlarda, madenlerde, tekstil iş kolunda, hastanelerde ölümcül çalışma
koşullarına karşı isyanlar toplumda geniş yankılar uyandırıyor.

İşten atılmalara, sendikasızlaştırmaya,
ücretlerin ödenmemesine, keyfi muamelelere, angaryaya, ayrımcılığa karşı
mücadeleler grev, direniş, işgal ve yaygın protestolar, yoksul halkın temel
hizmetler için giriştiği mücadelelerle bütünleşerek yeni mücadele ve örgütlenme
biçimlerini tarih sahnesine çıkarıyor.

Bizler, tüm bir hayatın
güvencesizleştirilmesine, esnek çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya,
sendikasızlaştırmaya karşı direnenler, mücadele edenler olarak, omuzlarımızın
ve yüreklerimizin üzerinde yükselen bu süreci bilinçle ve dayanışmayla donatmak
amacıyla ortak taleplerimizi ortaya koymak için yeni bir adım daha atıyoruz.

3 Nisan’da Ankara’da buluşuyoruz!

Dev Sağlık-İş , SES, Eğitim-Sen,
Haber-Sen, BES, Kültür Sanat-Sen

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]