ESKİŞEHİR; KONGRE SONRASI AÇIKLAMA

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamız geçtiğimiz
hafta sonu 12.Şubat 2011 de 7.olağan Genel Kurulunu yaparak kurullara
seçimlerini gerçekleştirmiştir. Sendikamız gerçekleştirdiği genel kurulu
önümüzdeki sürece geçmişinden aldığı tecrübe ve güçle etkin olarak katılacağını
göstermiştir. Sendikamız Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarının
çözümüne, haklarının korunup geliştirilmesine, halkın sağlık hakkının
savunulmasına yönelik mücadelesine aynı kararlılıkla sahip çıkacağını bir kez
daha göstermiştir.

 Seçimlerden sonra yeni
yönetim kurulumuz görev dağılımını gerçekleştirmiştir.

 

    Şube Başkanı Birtürk ÖZKAYAK

    Şube Sekreteri Demet GÖKÇE

    Mali Sekreterlik Yalçın MUTLU

    Örgütlenme
Sekreterliği Erhan Kamış

    TİS Hukuk ve Kadın Sekreterliği Umut Özge
YILMAZ

    Eğitim Sekreterliği Atilla ORKUNER

    Basın Yayın ve Dış İlişkiler Sekreterli
Mustafa GEREN

 

Ayrıca Denetleme ve
Disiplin Kurulları toplanarak görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Denetleme Kurulu
Başkanlığına Gürcan GÖLECİ.  Disiplin
Kurulu başkanlığına Yılmaz VARGELDİ seçilmiştir.

 

Sendikamız SES önümüzdeki
dönemde de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin hakları için en ilerden
mücadeleye hazırdır. Geçmişinden bu yana Halkın ve sağlık emekçilerinin
güvenini sağlayan sendikamız aynı yolda daha da güçlenerek büyüyerek devam
edecektir. Sağlık alanındaki sorunlara karşı uzun yıllardır müdahale ve
mücadele ediyoruz. Söylemlerimiz ve mücadelemiz alandaki sahte ve işbirlikçi yapılanmaları
deşifre ediyor. Sağlık çalışanları iktidarın gücünü arkasına alarak korkuyla
yalanla abartılı büyüyen kof yapıları dün olduğu gibi bugünde gayet iyi tanıyor.
Ve bu yapılara nasıl yanıt vermek gerektiğini giderek görüyor.

 

Önümüzdeki süreçte de
sendikamız tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının Tüm emekçilerin birleşik
mücadelesini savunmaya bu alanda etkin gücünü göstermeye devam edecektir.
Sendikamız geleneğini koruyup güçlendirerek önümüzdeki sürece hazırdır Bu
amaçla Tüm Sağlık V e Sosyal Hizmet emekçilerini bir kez daha Sendikamıza
katılmaya el ele vermeye mücadeleye davet ediyoruz.

 

 

                                                                                   DR. BİRTÜRK ÖZKAVAK                                                  

      SES ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANI

                                                                                  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]