SES Şırnak
Şubesi, üyelerinin görevinden alınarak, “geçici görevlendirme” ile
Cizre’ye sürgün edilmesini kınayarak Vali’yi istifaya çağırdı. Devlet Hastanesi
Temsilcisi Bahri Erener’in kendi isteği dışında Cizre’ye tayin edilmesine
ilişkin basın açıklaması yaptı. Şırnak Devlet Hastanesi önünde yapılan
açıklamaya, KESK bileşenleri katılırken, Balveren Belediye Başkanı Abdulrezzak
Yıldız da destek verdi. “Vali istifa”, “Çağdaş köle
olmayacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” dövizlerinin açıldığı
açıklamada sık sık, “AKP halka hesap verecek” sloganı atıldı.

Açıklamayı yapan Emek Platformu Sözcüsü Müslüme Altıner, SES Temsilcisi Bahri
Erener’in Devlet Hastanesi’nde yaşanan ilaç sıkıntısını dile getirdiği için
“geçici görevlendirme” adı altına Cizre’ye “sürgün”
edildiğini söyledi. “Geçici görevlendirme” adıyla
“sürgünün” örtbas edilmeye çalışıldığını belirten Altıner, “Kamu
Görevlileri Sendikalar Kanununun 18. maddesine göre bir sendikanın temsilci ve
yöneticilerinin rızası olmadan bulunduğu yerin dışında görevlendirme yapılamaz
hükmü var. Ancak idare ısrarla Cizre’de personel ihtiyacı olduğunu gerekçe
göstermektedir” dedi.

Sorumlulara seslenen Altıner, “Bu, kanunsuz ve vicdanlara sığmayan
anlayışınızdan vazgeçin. Sendika üye ve yöneticilerimize yönelik baskı amaçlı
uygulamalara son verin. Aksi halde mücadelemiz büyüyerek devam edecek, sizler
de bunun hesabını halka vermek zorunda kalacaksınız” şeklinde konuştu.

BASINA ve KAMUOYUNA

            AKP hükümeti ve onun
kamu kurumlarındaki kadrolarının muhalif kamu görevlileri üzerindeki baskı ve
yönelimlerine hepimiz aşinayız. Halka hizmet verme sorumluluğuna sahip olan
resmi kamu kurumlarının bu ihtiyacı karşılayamaması karşısında sessiz kalmamız ise
mümkün değildir. Her seferinde bunları gündeme getiren,  haksızlıklar karşısında dik duruş sergileyen
emekçilere yapılan baskılar bugün de devam etmektedir. Son olarak Eylül ayında
SES temsilcimizin Devlet Hastanesi’ndeki ilaç sıkıntısını dile getirmesi,
hastaların ilaçlarını kendilerinin almasının hukuken kabul edilemeyeceğini
ifade etmesi, bu konuda sorumlu olan tüm idarecilerin görevlerini yerine
getirmediğini ortaya koymuştur. Bunun karşısında sorumluların acizliklerini,
arkadaşımızı “geçici görevlendirme” adı altında Cizre’ye sürgün etmeyle örtbas
etmeye çalışmalarıyla karşı karşıyayız.

Bahsi geçen konu
hakkında açılan inceleme, 4483 sayılı kanunun 5 ve 7. maddelerinde belirtilen
sürede sonuçlandırılamamış, dolayısıyla konuya ilişkin olarak bir suç ve suçtan
ötürü bir görev yeri değişikliğinin uygulanması geçersiz hale gelmiştir. Bunun
üzerine Görevlendirme ve atama yönetmeliğinin 11. maddesine dayanılarak
Cizre’ye gönderilmesi için resmi yazı hazırlanmıştır. Fakat bu maddede de savaş
ve olağanüstü haller durumu göz önüne alınmaktadır. Dolayısıyla bu gerekçe de
uygulanabilir değildir. Üstelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun 18.
maddesine göre bir sendikanın temsilci ve yöneticilerinin rızası olmadan
bulunduğu yerin dışında görevlendirme yapılamaz. Ancak idare ısrarla Cizre’de
personel ihtiyacı olduğunu gerekçe göstermektedir.

Oysaki durum oldukça
açıktır. Amaç temsilci arkadaşımızın sürgün edilmeye çalışılmasıdır. Sağlık İl
Müdürlüğü idari personelinin ifadesi oldukça açıktır. Temsilci arkadaşımızın
bahsi geçen konu hakkında yaptığı açıklamadan ötürü uzaklaştırılmasına karar
verildiği ifade edilmiştir. Açıklama oldukça manidardır ve açıktır. Üstelik
personel ihtiyacı olduğu gerekçesine karşılık bugün arkadaşımızın görev yaptığı
kurumda da personel ihtiyacı vardır. Son dönemde Devlet Hastanesi’nin bazı
birimlerindeki personel eksikliğinden dolayı birçok hasta mağdur edilmektedir. Bu,
her dönem demokrat emekçiler üzerinde yoğunlaşan baskıların bir kanıtıdır.

İdari
sorumluluklarını yerine getirmeyip, halkla emekçileri karşı karşıya bırakan
zihniyetin, işine geldiğinde kanunlardaki boşluklardan nasıl faydalandığını iyi
biliyoruz. KESK’e bağlı sendikalarımızın üye ve yöneticilerine her fırsatta
saldıranlar, yandaş sendikaların usulsüz ve kanuna aykırı bir biçimde
örgütlenmelerine izin verilmektedir. Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun 15.
maddesine göre, personel sayısı 100’ün üzerinde olan kamu kurumlarının
idarecilerinin sendika üyesi olamayacağı belirtilmişken, Sağlık İl Müdürlüğü’ne
bağlı kurumlarda bazı idarecilerin üye olmasına ve hatta kendi odasında
örgütleme çalışması yapılmasına göz yumulmaktadır.

Bizler,
tüm baskı, yönelim ve saldırılara rağmen halkımızın ve kamu emekçilerinin
haklarını savunmaya devam edeceğiz. Eğer bir sağlık kurumunda tedavisi için
hastalar ilaçlarını kendileri alıyorsa, personel eksikliğinden kaynaklı
hizmette aksaklıklar yaşanıyorsa, halkımız mağdur edilip tüm sorumluluk
demokrat emekçi yoldaşlarımıza yükleniyorsa ve asıl sorumlular görevlerini
kötüye kullanıyorsa bizler bunları anlatmaya devam edeceğiz.

           Halkımız bilsin ki bu
haksızlıklarla mücadelede yılmayacağız. Sorumluların demokrat emekçiler
üzerindeki baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Buradan sorumlulara sesleniyoruz: Bu,
kanunsuz ve vicdanlara sığmayan anlayışınızdan vazgeçin. Sendika üye ve
yöneticilerimize yönelik baskı amaçlı uygulamalara son verin. Aksi halde
mücadelemiz büyüyerek devam edecek, sizler de bunun hesabını halka vermek
zorunda kalacaksınız.

 

Yaşasın
Emek Dayanışması!

Yaşasın
Örgütlü Mücadelemiz!

Saygılarımızla.
                                                                                                      Şırnak
Emek Platformu


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]