İZMİR; HIFZISIHHA LABORATUVARLARI KAPATILMASIN

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA VE KAMUOYUNA 

   

İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsünde yıllardır tüm
vatandaşlara ve kurumlara referans hizmetleri veren, rutin tanı ve doğrulama,
enfeksiyon hastalıkları tanısı işlemlerini yapan klinik biyokimya, hormon,
hematoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuarlarının 01.Ocak.2011 tarihinden
itibaren sosyal güvencesi olsa dahi ücretsiz tetkik hizmeti verilmeyeceği,
ellerindeki laboratuar kitlerinin bitimine kadar, enstitüye müracaat eden
vatandaşlara onam formu imzalatılarak tetkiklerin ücret karşılığı yapılacağını
ve bu bölümlerin kapatılacağı açıklanmıştır.

SES İzmir şube yönetim kurulu olarak İzmir
bölge hıfzıssıhha enstitüsü müdürü ile yaptığımız görüşmede, aile hekimliği sistemine
geçiş gerekçe gösterilerek, enstitüye Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının
ve SGK nın ödeme yapmayacağı, bundan dolayı klinik biyokimya, hormon, hematoloji
ve klinik mikrobiyoloji laboratuarlarının kapatılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

TÜM YETKİLİLERE
SORUYORUZ VE AÇIKLAMA BEKLİYORUZ
.

Refik Saydam Umumi Hıfzıssıhha Merkezi ve enstitülerinin ana
görevleri arasında yer alan ve kurum kanununda açıkça ‘klinik biyokimya,
hormon, hematoloji ve klinik mikrobiyoloji hizmetleri yürütmektir’, ‘referans
hizmetleri yürütmektir’ şeklinde yazılmasına rağmen neden bu laboratuar
bölümleri kapatılmak istenmektedir?

Bu durumu yaratan yöneticilerin beceriksizliği veya
isteksizliği mi, yoksa hıfzıssıhha enstitülerinin “yeniden yapılandırılması”
adı altında şimdilik klinik biyokimya, hormon, hematoloji ve klinik
mikrobiyoloji laboratuarlarının kapatılması, daha sonra diğer bölümlerin
kapatılması mıdır?

Hıfzıssıhha Enstitüsünün diğer bölge müdürlükleri Sağlık Müdürlüğü
ile anlaşma yapılarak laboratuar sağlık hizmetlerine devam ettiği halde neden İzmir
de bu uygulama yapılamıyor?

İzmir aile hekimliği sistemine 1.Ocak.2011tarihinde geçmedi.  3 yıl önce geçti. Genel gerekçeniz bu ise neden
3 yıl önce değil de şimdi kapatıyorsunuz?

Koruyucu, Önleyici
Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetlerinin Temelidir, Asla Piyasalaştırılamaz!

İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsünde klinik biyokimya,
hormon, hematoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuarlarının kapatılması ile
yıllardır bu kurumda tetkiklerini yaptıran başta yaşlılar, emekliler olmak
üzere tüm vatandaşlarla birlikte enstitüde çalışan sağlık çalışanları da
olumsuz etkilenecektir.

Kapatılan laboratuarlarda çalışan sağlık çalışanlarına artık
ek ödeme alamayacaksınız, başka kurumlara geçin telkini yapılarak, belirsizlik
ortamı yaratılarak, baskı uygulanmaya çalışılmaktadır.

İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsünde referans hizmetleri
yürüten klinik biyokimya, hormon, hematoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuarlarının
kapatılmasına karşı çıkıyoruz.

Enstitüde tüm çalışanlara yönelik baskı ve mağduriyet
yaratılmak istenirse fiili, demokratik ve hukuksal tüm haklarımızı
kullanacağımızı kamuoyuna buradan açıklıyoruz. 13.01.2011

 Herkese sağlık, güvenli
gelecek istiyoruz!

 

SES İZMİR ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]