KESK Bitlis Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nimet İlk, Şube Başkanımız Sedat Güler ve Eğitim Sen Tatvan İlçe Temsilcisi Yüksel Ozan’ın 19 Ocak 2011 tarihinde gözaltına

alınması ile ilgili KESK Genel Sekreteri Kasım BİRTEK tarafından yapılan basın açıkması yapılmıştır.

GÖZALTINA ALINAN KESK’LİLER DERHAL SERBEST
BIRAKILMALIDIR!

Son günlerde
Başbakan’ın üslup ve tehditlerinden, siyasal iktidarın toplumsal muhalefeti
sindirme ve bastırmada daha da sertleşmeyi tercih ettiği görülmektedir. Önümüzdeki
günlerde emekçileri, ezilen kesimleri ve toplumsal muhalefet güçlerini daha çetin
ve zorlu günlerin bekliyor.

Konfederasyonumuz
üye ve yöneticilerine yönelik sürgünler, soruşturmalar, disiplin cezaları,
gözaltı ve tutuklamalar hızından hiçbir şey kaybetmeden devam ediyor. En son
KESK Bitlis Şubeler Platformu Dönem Sözcümüz Nimet İlk, SES Bitlis Şube Başkanı
Sedat Güler ve EĞİTİM SEN Tatvan İlçe Temsilcisi Yüksel Ozan 19 Ocak 2011
sabahı hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmıştır. Tüm arkadaşlarımız
kamu emekçisidir, adresleri bellidir. 
İstenildiği zaman ifadeye çağrılabilecekken gözaltına alınmışlardır!

AKP bir
yandan TBMM’de gündeme aldığı torba yasa ile başta sürgün olmak üzere baskılara
yasal kılıflar hazırlamakta, diğer yandan geliştirdiği bu yönelimlerle
sindirmek, etkisizleştirmek istemektedir.

Bu
gidişattan kaygı duymaktayız. İktidara artık “gözünün üstünde kaşın var” demek
bile adeta soruşturma konusu olmaktadır. Daha dün Tunceli’de sendika
temsilcilerimiz öğretmeninin tacizine uğrayan kız öğrenci hakkında yapılan basın
açıklamasına katıldıkları için Yozgat’a ve Gümüşhane’ye, Hakkâri’de şube
yöneticimiz hastanedeki ilaç yetersizliğini gündeme getirdiği için Cizre’ye
sürgün edilmiştir. Her gün yeni sürgünlerle, soruşturmalarla ve disiplin
cezalarıyla karşılaşıyoruz. Başbakan ileri demokrasiden bahsettiği günde de
Bitlis’teki gözaltıları öğrenmiş olduk!

Gözaltılara
uydurulacak kılıf ne olursa olsun biz biliyoruz ki, bu yönelimlerle
konfederasyonumuz ve sendikal örgütlülük hedef alınmaktadır. Siyasi iktidar
bunlarla sonuç alacağını sanıyorsa yanılıyor! Ne Meclis’teki saldırı yasalarına
ne de Gözaltılara sessiz kalmayacağız! Aksine emekçilerin birlikte ve ortak
mücadelesiyle kararlı bir mücadele ile bunları aşacağız. Hesap verecek birileri
varsa o da emek ve demokrasi karşıtı, hukuk dışı politikaları benimseyen,
uygulayan AKP’dir.

Gözaltıları
kınıyor ve protesto ediyoruz! Arkadaşlarımız daha fazla mağdur edilmeden
serbest bırakılmalıdır!

 


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]