Numune Hastanesi isçilerinin direnişinin 11. gününde destek
sunmak amacıyla bir araya gelen Adana’daki sendika, meslek odası, emekten ve
demokrasiden yana siyasi parti ve kurumlar bir yürüyüş gerçekleştirmişlerdir.

Hastane kavşağından hastane bahçesine kadar yürüyüş yapan
kitle burada isten atılan isçilerle buluşmuş ve başhekimlik önünde basın
açıklaması yapmışlardır.

Kurumlar adına basın açıklamasını Mustafa HOTLAR yapmıştır.

 

 

 

DİRENİŞLERİNİN 11.
GÜNÜNDE

NUMUNE HASTANESİ
İŞÇİLERİNİ SELAMLIYORUZ

 

Numune Hastanesi’nde 105 sağlık
işçisi yeni yıla işsiz girdiler. Bu işsizliğin tek bir anlamı vardır; TAŞERONLAŞMA

Taşeronlaşma;
İş güvencesinin ortadan kaldırılması demektir…

Taşeronlaşma;
Sosyal haklarımızın gaspedilmesi demektir…

Taşeronlaşma;
Kölelik statüsünde çalışma demektir…

Taşeronlaşma;
Onursuzca çalışmaya işçileri zorlamak demektir…

Taşeronlaşma;
Sağlıkta Yıkım Politikalarının ve Kamusal Alanın tasfiye edilmesinin en somut
adımlarından birisidir.

Numune Hastanesi işçileri şu an
işsiz. Çünkü onlar iş güvencelerinin ortadan kaldırılmasına boyun eğmediler,
çünkü onlar sosyal haklarının gaspedilmesine göz yummadılar, çünkü onlar
kölelik statüsünde değil, insanca çalışacak bir ortamda işlerini yapmak
istediler…

Onlara geçmiş ekonomik, özlük ve
sosyal haklarından tamamıyla vazgeçmelerine neden olacak bir ibraname
imzalatılmak istendi. Hem de hastane yöneticilerinin baskısıyla ve kendi
iradeleri dışında imzalatılmak istendi. Ama onlar bu oyuna gelmediler ve bu
ibranamenin bir insanlık suçu olduğunu iddia ettiler.

 Onları kapının dışına koydu hastane
yönetimi ve onlar direnişi seçtiler. Onlar 11 gündür yağmura, çamura, kışa ve
soğuğa rağmen hastane bahçesinde direniyorlar ve bu direnişlerinin çocuklarına
onurlu bir gelecek bırakmak için tek yol olduğunun bilincindeler.

Bizler, Adana’nın sendikaları, meslek
odaları, demokratik kitle örgütleri, emekten yana partileri ve kurumları olarak
bu onurlu direnişe destek vermek, kamuoyunu bu konuda duyarlı hale getirmek
için buradayız. Bu mücadelenin taşeronlaşmayı ülkenin dört bir yanına yayarak;
taşeronlaşmayı çağdaşlık olarak niteleyerek bizlerin de geleceğini ipotek
altına almaya çalışan iktidara karşı emekçilerin tek seçeneği olduğunu bilince
çıkarmak için buradayız. Bugün Numune işçilerini sokağa atan zihniyetin yarın
bize ve çocuklarımıza nasıl bir gelecek sunduğunu bildiğimiz için buradayız. Ve
bizler çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için buradayız.

Bu anlamda 11 gündür her türlü zor
şartlara karşı direnen Numune Hastanesi işçileri kazanana dek, işlerine iade
edilmeleri sağlanana dek destekleyeceğimize, bu direniş günler, haftalar ve
hatta aylar da sürse daima onların yanında olacağımıza söz veriyoruz. 13.01.2011

KURTULUŞ YOK TEK
BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ

DİRENE DİRENE
KAZANACAĞIZ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]