BASINA VE KAMUOYUNA

                                                                 TAKKE
DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNE YAKIŞIR DAVRANAN
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNDE MENDİL AÇIP, PARA TOPLAYACAĞIZ

Aile Hekimliği Sistemi,

Eğer görevlendirecek ebe hemşire
bulamazken; 180 ebe/hemşire arkadaşımızı işsiz bırakmaksa; fonet çalışanlarını,
temizlik elemanlarını işten atmaksa kimse bunun daha iyi sağlık sistemi için
yapıldığını söylemesin. Aylardır bu kaygıyla yaşayan vekil arkadaşlarımız
Sağlık Müdürlüğü Yöneticileriyle her görüştüklerinde hep oyalandılar, hep
kandırıldılar, hep içlerinde bir umutla geri gönderildiler. Toplum Sağlığı
Merkezinde çalışacak ebe hemşire bırakmayan, sağlık memurlarının bile hepsini
görevlendiren; buna rağmen birçok Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimleriyle
birlikte çalışacak ebe/hemşire bulamayan yöneticiler hangi akılla bunca vekil
ebe/hemşirenin işine son vermekte? Hani bu sistem halk sağlığını yükseltecek,
birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracaktı? Toplum Sağlığı
hizmeti verecek kimse kalmadı. Birçok yerde Toplum Sağlığı Merkezi yok yada
göstermelik binalarda. Birçok Aile Sağlığı Merkezi ya yok, ya eski sağlık
evleri makyajlanıp adı değişti, ya da dükkan olarak yapılmış binalar kiralandı:
Aile Sağlığı Merkezi denilerek halka yutturulmaya çalışılıyor. İstenen en ufak
tıbbi sarf malzemeleri bile Aile Hekimlerine ‘para verdik sen al denilip’
reddediliyor.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin
verilmesindeki bunca sıkıntıya rağmen Sağlık Müdürlüğü ille de para deyip bunca
kişiyi işsiz bırakıyorsa;

Bize düşen herhalde gerçekten (!) paraya
ihtiyaçları var diyerek 3 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 12.30’da Sağlık
Müdürlüğü Önünde mendil açıp topladığımız paraları Müdürlüğe bağışlamak. Tüm
Sağlık Emekçilerini ve özellikle de vekil ebe/hemşire arkadaşlarımızı
aileleriyle bu bağış kampanyasına katılmaya davet ediyoruz.

Sayın Sağlık Bakanı ve Sayın Sağlık Müdürü
sakın korkmasın:  vekil ebe/hemşire
arkadaşlarımız tekrar işe alınıncaya kadar;  tüm Sağlık Emekçisi arkadaşlarımız bir daha
böyle işsiz kalma kaygılarının olmayacağı özlük hakkına sahip olana kadar bu
tür yardım kampanyalarına devam edeceğiz.

                                                       

                                                        
                                                                            ŞUBE BAŞKANI

                                                                    
                                                           Dr. İSMET KARADAĞ 


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]