A.Ü İbni Sina Hastanesinde  2011 yılında tüm kadrosuz çalışanların ( (4/B,4/C , Taşeron ) kadroya
alınması talebi ile basın açıklaması yapıldı.

BASINA ve KAMUOYUNA,                                                                                               30
Aralık 2010

2011 yılında kadrolu
çalışmak istiyoruz !

Uluslararası sermayenin talepleri
doğrultusunda hazırlanan; işverenler için vergi ve sigorta prim aflarını,
sosyal güvenlikte değişiklikleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak çalışanların haklarında kısıtlamaları, iş güvencemizin yok edilmesini
yani kısaca piyasalaştırma ve köleleştirme politikalarını içeren Torba Yasa
T.B.M.M. alt komisyonlarında görüşülmeye başlandı.

AKP, iktidara geldiği günden itibaren çıkarmış
olduğu yasa ve yönetmelikleri hazırlarken 
yoksul emekçi halkın taleplerini değil bir avuç sermayenin taleplerini
dikkate alarak ülkemizi adım adım sermaye için ucuz emek cennetine, emekçiler
için ise cehenneme çeviriyor.

2011 yılı için asgari ücreti 599 TL’den 629
TL’ye çıkararak emekçileri açlığa mahkum eden zihniyet kamu sağlık kurumlarında
hizmetin sürekliliği ve sağlık hizmetinin sunumunu görmezden gelerek güvencesiz
çalıştırma biçimini de esas çalıştırma biçimi haline getirmek istiyor.

Nitekim geçici iş kadrosunda çalışan sağlık
ve sosyal hizmet emekçilerinin “kadro” veriyoruz yalanları ile 4/B’ye
geçirilmesi sürecinde, biz ısrarla bunun bir güvence olmadığını
arkadaşlarımızın ya sürekli işçi kadrosuna geçirilmelerini ya da 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunun 4/A Maddesine göre “memur” olarak çalıştırılmaları
gerektiğini ifade etmiştik.

Bugün ne kadar haklı olduğumuz ortaya
çıktı…

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bu
“sahte kadro”yu istemiyor. Biz işyerlerimizde tek, eşit ve güvenceli bir kadro
için birleştik ve alacağız. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri 2011 yılında
tek, eşit ve güvenceli kadro talebini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine
iletecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu talebimizi dikkate almaz ise hizmeti
alanları da bu sürece dahil ederek iş güvencesini bir bayrak haline
getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

2011 yılında her türlü statü farklılığını
ortadan kaldırarak tek, eşit ve güvenceli bir kadro ve farklı ücretlendirme
biçimlerini ortadan kaldırarak insanca yaşamaya yetecek ücret için mücadele
edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

Yönetim
Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]