Üniversitelerde
son günlerde artan saldırılar ve KESK yürüyüş koluna Urfa’da yapılan saldırıya
yönelik olarak Adana’da kurumlarla ortak basın açıklaması yapıldı.İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]