BASINA ve KAMUOYUNA,

Sosyal ve ekonomik olarak
dezavantajlı kesimlerin, “Yoksulluk,
işsizlik, şiddet ve travmatik olayların yarattığı kesimler ile bakıma muhtaç,
çocuk, yaşlı ve özürlülerin”
maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının
giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet vermesi gereken SHÇEK
İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün, yaptığı uygulamalar deneme, yanılma
yöntemi ile hizmet görüntüsü vermesi, sosyal hizmetlere yapılan bağış ve yardımların
yürürlükteki mevzuata aykırı olarak denetimsiz, yanlış, amacına uygun olmayan
şekilde kullanıldığı iddia edilmekte, hatta belge ve müfettiş tespitleriyle
görülmektedir.

                Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar ile madde bağımlısı çocuklara hizmet
veren (EGEBAM) kuruluşların hizmetlerin iyileştirilmesi ve personel
ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından’ Sosyal
Hizmet Kurumlarının Desteklenmesi Protokolü’ yapılmıştır.

                Protokolde
hizmetlerin iyileştirilmesi ve personel ihtiyacı için İzmir Büyükşehir
Belediyesi her ay 50.000 TL Vakfa Yardım ve destekte bulunacak, yardım edilen
para başka amaçlar için kullanılmayacağı imza altına alınmıştır.

 

Bu Süreçte Görülen Uygulamalar ve Tespitler:

                1- 2004-2007
yılları arasında kuruluşların ihtiyaçları ve personel ihtiyacı, İl Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)’nın yaptığı personel alımı ihaleleriyle
karşılanmıştır.

                2- Mülkiye
Müfettişleri tarafından hazırlanan (13.12.2007 tarihli ) teftiş raporunda “SYD
Vakfının Sosyal Hizmet alanında faaliyet gösteren kurumlara yaptığı yardımın
kurumlardaki yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları yerine, bu kurumların bina,
araç, elektrik, su, telefon gibi cari giderlerine harcandığı saptanmış ve bu
tür harcamaların Vakfın amaçlarına uygun olmadığı belirtilmiştir.”

                “Vakfın
Tüzel kişiliği dışında bulunan ve farklı bütçeleri olan kuruluşların cari
harcamalarına Vakfın katkı yapması, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlarla
bağdaşmadığından bu tür harcamaların yapılmaması” belirtilmiştir.

                3- 2007
yılında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2004/1 sayılı “Kamu Haznedarlığı Genel
Tebliği”ne aykırı olarak, T.C Merkez Bankası ve onun muhabir bankası olan
Ziraat Bankası dışında Kamu hesabı açılmaması gerekirken, Vakıflar Bankası Gazi
Bulvarı Şubesinde kamu hesabı açtırılmıştır.

                4- 2007
yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından her ay yapılan
50.000TL yardım İl Vakfına, İl Vakfı da Vakıf Kanununa aykırı olarak İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Gazi Bulvarı Şubesindeki hesabına
aktarılmıştır.

                5-Devlet
Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4. maddesine aykırı olarak harcamalar kurum
müfettişleri ve Sayıştay denetimi dışına çıkarılmıştır.

6- İzmir İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü, İzmir İl Özel İdaresinden, yaşlı, özürlü ve korunmaya muhtaç
çocukların müracaatları ile ilgili hizmetlerde kullanılmak üzere bir adet
hizmet aracı satın alınması talep edilmiştir. İl Genel Meclisinin 13.05.2008
tarih ve 177 nolu kararı ile talep uygun görülmüştür. İzmir il Özel İdaresi DMO
Bursa Bölge Müdürlüğünden 49.852.64 TL ödenerek 2000 CC, 136 Beygir gücünde
Renault Megan binek oto alınarak  Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

                7- Adem
Dertsiz Çocuk Yuvası önce Erkek Yetiştirme Yurduna dönüştürülmüş,  Erkek Yetiştirme Yurdu da kapatılarak
Huzurevine dönüştürülmüştür.

Basın Sitesi Kreş Gündüz Bakımevi
kapatılarak önce Çocuk Yuvasına sonra Rehabilitasyon Merkezine, daha sonra
tekrar Çocuk Yuvasına dönüştürülmüş. Bu defa Çocuk Yuvası da kapatılarak tekrar
Rehabilitasyon Merkezine dönüştürülmüştür. Her dönüştürmede tadilat yapılmış ve
hizmet gruplarının özelliğine göre ihtiyaç duyulan malzemeler yeniden satın
alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamuoyu ve Kurumları
Bilgilendirmek İçin

İzmir Valiliği ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aşağıdaki Sorularımızı Cevaplandırmalıdır

 

                1-İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Yardımlaşma Vakfına aktarılan Sosyal
Yardımlaşma Vakfı tarafından Vakıf Kuruluş Kanununa aykırı olarak Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Gazi Bulvarı Şubesindeki hesabına
aktarılan miktar üzerinden yapılan ihalelerde belirtilen sayıda personel
çalıştırılmış mıdır?

                2-İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Hizmet kuruluşları ile madde bağımlısı
çocuklara hizmet veren (EGEBAM) kuruluşların personel ihtiyaçlarının
giderilmesi için her ay yapılan 50.000 TL’den, her ay İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü tarafından örtülü ödenek oluşturulmuş mudur? 

                3-
2007-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesince aktarılan toplam
1.800.000 TL paranın İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne, personel alım ihaleleri
dışında ne kadarlık kısmı ÖRTÜLÜ ÖDENEK şeklinde harcanmıştır? 

                4-
İmzalanan protokolde bu para başka amaç için kullanılmaz kararına rağmen İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım amaçlı olarak gönderilen paradan İl
Müdürünün MAKAM ARABASININ tamir ve bakımına ödeme yapılmış mıdır,?

                5- Yapılan
harcamalarda muhasebe ve saymanlık müdürlüklerinin imzası varmıdır? Bu
harcamalar Vakıf Mütevelli Heyetince incelenerek karar altına alınıp, gerekli
denetimler yapılmış mıdır?

                6-
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2010 yılı başında protokolü neden iptal
etmiş ve yardımı neden kesmiştir?

                7-
İzmir İl Özel İdaresi tarafından 2008 yılında yaşlı, özürlü ve korunmaya muhtaç
çocukların hizmetlerinde kullanılmak için alınan ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne tahsis edilen 35 ZE 333
plakalı Megan binek oto; yaşlı, özürlü ve korunmaya muhtaç çocukların
hizmetlerinde mi kullanılmaktadır! Yoksa İl Müdürü Zekeriya Ertaş’ın evinden
işyerine, işyerinden evine gitmesi için mi kullanılmaktadır?

                8-
2005- 2010 yılları arasında kuruluşların açılıp kapanması nedeniyle yapboz
görüntüsü veren Sosyal Hizmet kuruluşlarına tamir, bakım, onarım ve tefriş için
ne kadar kaynak aktarılmıştır? Hangi planlama program ve bilimsel kurul
çalışmasına dayalı olarak bu kuruluşlar sık sık işlev değişikliğine tabi
tutulmuştur?

 

                Bir an
evvel bu soruların cevaplarını beklediğimizi, eğer İzmir İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünce usulsüz işlemler yapılmış, tüyü bitmemiş yetimlerimizin, korunmaya
muhtaç çocuklarımızın, bakıma muhtaç yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın
haklarına saldırılmışsa sorumlular hakkında gereğinin ivedilikle yapılmasını
beklediğimizi ilgili yetkililere ve kamuoyuna duyururuz.

                Sosyal
Hizmetlerin daha etkin ve şeffaf verilebilmesi, kurumların iş yapma
kültürlerinin, sorunlara bakış açılarının, zihniyetlerin değişmesiyle
sağlanabilir. 11.10.2010

 

                                                                                                                                            

 

SES İZMİR ŞUBE

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]