SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ BARIŞ İSTİYOR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

23–24 Ekim tarihlerinde 90 delege ile toplanan Merkez
Temsilciler Kurulumuz (MTK) ülkemizin içinde bulunduğu siyasal ortamı, emek ve
demokrasi mücadelesinin hayati gündemlerini, işkolu gündemlerini tartışarak
ortak kararlar almıştır. MTK‘mız emek örgütü olmanın yanı sıra sağlık alanında örgütlü
bir sendika olma sorumluluğuyla Kürt sorununun geldiği aşamadaki kritik önemini,
savaş ve şiddet ortamının sonlandırılması için yapılması gerekenleri
değerlendirerek örgütümüzün ortak iradesi olarak aşağıdaki görüşlerimizi kamuoyuyla
paylaşmayı temel bir görev olarak belirlemiştir.

 

Savaş ve şiddet toplum
sağlığının en önemli sorunudur.

Gün geçmiyor ki bir şiddet veya işlenen bir cinayet görüntüsüyle
karşılaşmayalım, çocuklarımız, kadınlarımız şiddete maruz kalmasın. Savaş ve
şiddetin belirgin olduğu, uzun yıllar tek “çözüm yolu” olarak sürdürüldüğü
sorun alanlarının başında Kürt sorunu yer alıyor. Önce inkâr daha sonra imha
yöntemleriyle bastırılmaya çalışılan Kürt sorunu yıllar içerisinde nihayet herkesin
kabul ettiği bir sorun haline gelmiştir. Ancak bu durum da sorunun çözümünü
sağlayamamakta, göstermelik adımların ardına bu kez sorunun egemenlerin, siyasi
iktidarın kendi çıkarlarına göre “çözme” politikaları gizlenmektedir. Halka
rağmen, siyasi iktidarca sürecin sıklıkla zaman kazanma, geçiştirme tarzıyla
yürütülmesi, verilen sözlerin, oluşturulan uzlaşının yok sayılması sürekli
savaş ve şiddet tehdidini canlı tutmaktadır. Oysa artık bu toplumun bu savaşa
tahammülü kalmamıştır.

 

Biz sağlık ve sosyal hizmet
emekçileri olarak savaş ve şiddet istemiyoruz
.

İstemiyoruz ve bunun yolunun; Kürt sorununu yaratan
nedenlerin, savaşa ve şiddete yol açan durumun ortadan kaldırılmasından
geçtiğini biliyoruz. Artık herkes ‘gözyaşlarımızın renginin bir, kaynağının
aynı’ olduğunun farkına varmıştır. Özellikle referandum sonrası oluşan siyasal
atmosfer sorunun çözümü için son derece elverişli bir atmosferdir ve mutlaka
değerlendirilmesi gereken tarihsel bir fırsattır. AKP hükümetinin sorunun acil
çözümü için hiçbir mazereti kalmamıştır. Gündem değiştirerek yeni gerilim ve
şiddet kaynakları yaratmak yerine Kürt sorununun çözümü için somut adımlar
atmalıdır.

 

Kalıcı barışın sağlanmasının önemli adımı sorunun tarafları
ile diyalog içinde olmaktan geçmektedir. Bunun yanı sıra MTK’ mız; seçim barajının
düşürülmesi, siyaset yasağının kaldırılması, 
başta sağlık hizmetleri olmak üzere kamusal yatırımların artırılması,
yerinden yönetim ve demokratik katılımın sağlanmasını, toplumsal barışın tesisi
için siyasal af çıkarılmasını en akılcı yol ve yöntemler olarak görmektedir.

 

MTK’ mız, 18 Ekim tarihinden itibaren Diyarbakır’da görülen
dava kapsamında içlerinde sendika üye ve yöneticilerimizin, insan hakları
savunucularının bulunduğu çoğu memur ve seçilmiş yönetici olan tutukluların
serbest bırakılmasının toplum vicdanını rahatlatan ve savaşın sonlanması
yolunda atılan önemli bir adım olacağını kamuoyuyla paylaşır.  27.10.2010

                                                                      

MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU ADINA

                                                                 
      SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]