DİYARBAKIR SAĞLIK ÖRGÜTLERİNDEN AÇIKLAMA

Facebook
Twitter
WhatsApp

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan personellerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin basın açıklaması yapıldı.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Yapımı uzun zamandır tamamlanan ancak açılması epeyce geciken Eğitim Araştırma Hastanesinin faaliyete sokulması ile ilgili yaşanan olumsuzluklar tüm kentin ve kamuoyunun malumudur. Biz, sağlık çalışanları ve onların örgütleri her geçen gün artan ve yenileri eklenen sıkıntıları kamuoyuna duyurarak, bir kez daha konunun muhataplarının dikkatini çekmeyi ve çözüm sürecine katkı sunmayı görev biliyoruz.

·       Alt yapı hazırlıkları tamamlanmadan faaliyete sokulan Diyarbakır EAH da, sağlık çalışanlarının Temmuz, Ağustos ayı nöbet ücretleri, döner sermaye ek ödemeleri ve Tam Gün Yasasıyla düzenlenen hekimlerin döner sermaye sabit maaş ödemeleri yapılamadı. Ayrıca, Ağustos ayı maaş ödemesi ise 5 gün gecikme ile yapılabildi. Olağanüstü koşullarda bile aksamaması için azami özen gösterilen ödemelerin bu denli aksamasının sebepleri nelerdir? Ülkede bu durumda olan başka bir hastane ve çalışanları varmadır? Yakın bir gelecekte sağlık çalışanlarının borçları yüzünden icraya verilmeleri muhtemeldir.

·          Sağlık Bakanlığı, gerek Ankara Bölge İdare Mahkemesine verdiği savunmada, gerek TBMM de soru önergesine verdiği cevapta, gerekse de kamuoyunu bilgilendirme amacı ile yaptığı açıklamalarda “Göğüs Hastalıkları Hastanesinin­ kapatılarak Eğitim Araştırma Hastanesine bağlanması’ süreci ile ilgili amaçlardan birisinin de sağlık çalışanlarının ekonomik koşulların düzeltilmesi olduğunu ifade etmiştir. Şu anda, hem eski Göğüs Hastanesi çalışanları, hem de Eğitim Araştırma Hastanesine yeni atanan personellerin, maaş ödemelerinde yaşanan aksaklıklar, ödenmeyen maaş farkları, nöbet paraları ve döner sermaye ücretleriyle hangi ekonomik iyileşme sağlanmıştır?

·          Sağlık Bakanlığı ve iktidar partisinin bölge milletvekilleri tarafından, defalarca Göğüs Hastanesinin kapatılmayacağı, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceği, Eğitim Araştırma Hastanesi ile entegrasyon sürecinin sadece baş hekimliklerin birleştirilmesi olarak algılanması gerektiği ifade edilirken, Göğüs Hastanesi kapatılmıştır. Şu anda Göğüs Hastanesi binasında, yatan hasta ve acil hizmetin verilemediği biliniyor mu? Göğüs Hastanesinin kapatılması ile bölgedeki mevcut göğüs hastalarına Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde kaç yatak kapasitesi ile hizmet verilmesi planlanmaktadır? Diğer klinikler ve birimler hizmete açılacağı zaman, Göğüs Hastanesinin 150 yatak kapasiteli yatan hasta servis hizmeti, sağlanacak mıdır?

·          Göğüs Hastanesinin kapanması ile birlikte ilimizdeki ve bölgemizdeki Akciğer Tüberkülozu hastaları ile ilgili planlama nedir? Bölgedeki aktif Tüberküloz hastalarına hangi hastane bünyesinde yatan hasta hizmeti verilecektir?

·          Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde, tam teşekküllü bir acil servis,  dahili ve cerrahi yoğun bakım koroner yoğun bakım, teknik donanım,  tıbbi alt yapı, eğitimli personel tamamlanmadan, kamuoyuna hastaneyi ‘hizmete açtık’, diyerek, hasta sağlığını riske etmek merkezi bir planlamamıdır yoksa ilimiz sağlık yöneticilerinin kendi inisiyatifleri midir? İlimiz dışında tüm bölgeye ve Orta doğuya hizmet vermesi gereken böylesi önemli bir hastanenin eksiklikleri giderilmeden bu şekilde faaliyete sokulması, sorunları da birlikte getirmiştir.

·          Yeni bir hastanenin açılma amacı; halkın, hastaların, hasta yakınlarının,  sağlık çalışanlarının ve genel olarak o ildeki sağlık hizmetlerinin rahatlatılması gerekirken, sağlık hizmeti alanlar ve sunanlar açısından yeni mağduriyetler oluşturulmuştur. Ulaşım, İlaç temini, sosyal donatı, yeme içme, barınma ve bunlar gibi en ihtiyaçlar son derece güçlükle karşılanmaktadır.

·          Eğitim Araştırma Hastanesinin, döner sermaye ödemelerinin kentteki diğer hastaneler arasında bölüşüleceği ifade edilmektedir.  Bu şekilde, alt yapısı hazırlanmadan açılan bir hastanenin faturası diğer hastanelere çıkarılmaya çalışıldığı ortadadır. Bu gidişle, Göğüs Hastanesinin kurban edilmesinden sonra, ilimizin diğer hastanelerini de benzer tehlikeler beklemektedir.

·          Diyarbakır E.A.H de, Sağlık çalışanlarına, hasta yatışı olmayan ve nöbette hasta yatma ihtimali bulunmayan, hatta bu kliniğin uzman hekiminin bile olmadığı bilindiği halde, servislerde nöbet tutturularak kliniklerde bekçi görevi verilmiştir.

·          Şu anda, hastane bünyesinde acil kan ihtiyacını sağlayacak bir Kan Merkezi olmadığı halde hastanede, cerrahi müdahaleler yapılarak hasta sağlığı riske edilmektedir. DEAH çalışanları ve hastalarının yemekleri halen Kapatılan Göğüs Hastanesinde hazırlanarak taşınmaktadır. Bu taşınma ciddi hijyen sorunlarına neden olmaktadır.

·          Yaşanan sorunlar ve mağduriyetlerin giderilmesi hususunda çalışanlarca idareye verilen dilekçelerin kabul edilmemesi anlaşılır bir durum değildir.

Biz sağlık meslek örgütleri olarak Bir kez daha belirtiyoruz ki; amacımız bu ilin ihtiyacı olan eğitim ve araştırma hastanesinin tüm teknik, personel, altyapı ve sosyal donatıları ile eksiksiz ve sorunsuz olarak hizmete açılmasıdır.

Bunun içinde başta hükümeti, Sağlık Bakanlığını, İl Valiliğini, Sağlık Müdürlüğünü ilimizin iktidar milletvekillerini sorumluluğa davet ediyoruz. Aksine yaşanacak sorunların faturası çok ağır olacaktır. Sorunun takipçisi olduğumuzu belirtir, çözüm oluşuncaya kadar demokratik tepkilerimizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

                                                                                                                     07.09.2010

                                                                  DİYARBAKIR SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ PLATFORMU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]