21.09.2010 tarihinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar devlet hastanesi acil
servisinde görev yapan üyemiz Dr. Kemal ORUÇ hasta yakınları tarafından
saldırıya maruz kalmıştır. Konu ile ilgili sendikamızın basın toplantısı
yapmıştır
.İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]