Mersin
KESK Şubeler Platformu üyeleri “Yoksulluğa, İşsizliğe, Açlığa, Hayat
Pahalılığına, Güvencesiz, Esnek Ve Performansa Dayalı Çalışma Koşullarına,
Baskılara Ve Anti Demokratik Yönelimlere Karşı Toplu Sözleşme Hemen Şimdi
Diyoruz” içerikli basın açıklaması yaptılar.


 


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]