Başbakanlık
tarafından yayınlanan ve 10 Ağustos 2010 tarihli resmi gazetede yer alan
genelge ile daha önceki genelgenin 4. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklik ile
bu tarihten sonra yapılan banka anlaşmalarındaki promosyonlarının tamamı
çalışanlara ödenecektir.

Başbakanlığın bir
önceki genelgesinde tüm istemlerimize rağmen “promosyonun tamamının çalışanlara
dağıtılması” hükmünün konulmayarak gecikmeli olarak tam da toplu görüşme
öncesinde böyle bir değişikliğe gitmesi, kendi yasaları olan toplugörüşmeyi
bile açığa düşürmeye yöneliktir. Yani “sizinle hiçbir şekilde pazarlık yapmam,
ben istediğimde veririm” mantığıdır. Aynı zamanda Anayasa’ya koyulduğunu iddia
ettiği toplusözleşmeye nasıl bir anlayışla 
yer verdiği bu uygulaması ile daha iyi anlaşılmaktadır.

 

Başbakanlık Genelgesi
>>>

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]