AİLE HEKİMLİGİ SOSYAL HİZMETLERİ HEKİMSİZ BIRAKIYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

 
Hükümetin topluma ve
çalışanlara rağmen “dönüşüm”
adıyla sağlık ortamında yürüttüğü yapısal uyum programı kamu
hizmetlerinin
tamamında tahribat yaratıyor.

BASINA ve KAMUOYUNA

 

AİLE HEKİMLİĞİ SOSYAL HİZMETLERİ HEKİMSİZ
BIRAKIYOR.

 

 

Hükümetin topluma ve çalışanlara rağmen “dönüşüm”
adıyla sağlık ortamında yürüttüğü yapısal uyum programı kamu hizmetlerinin
tamamında tahribat yaratıyor. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların yanı sıra bu
durumdan en çok etkilenen kamu kurumlarının başında SHÇEK kurumları geliyor.
Özellikle “Aile Hekimliği Uygulaması”na geçilen illerdeki SHÇEK kurumlarında
sürekli hizmet veren kurum hekimleri görevlerinden ayrılarak aile hekimliğine
geçmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla SHÇEK kurumları hekimsiz bırakılarak
sosyal hizmetin asli unsuru olan sağlık hizmetleri deyim yerindeyse “Allaha
emanet” ediliyor. Üstelik kurum yöneticileri bu duruma kayıtsız kalıyor.

SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan sürekli hizmet alan
özürlü, yaşlı, korunmaya muhtaç çocuklara gençlere hizmet veren SHÇEK kurum
hekimleri yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulacak bir muhatap bulamamaktadır. Ne
yazık ki başta SHÇEK genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Sağlık bakanlığı, SGK
her gün yeni bir soruna yol açan uygulamalara imza atmaktadır.

2010 yılı sonuna kadar tüm illerde aile Hekimliği
Pilot uygulamasını tamamlamayı planlayan Sağlık Bakanlığı kurum hekimliğini yok
sayıyor. SHÇEK kuruluşlarının özgünlüğünü dikkate alarak bir düzenleme
yapılmadığı için hem kurum hekimleri hem de SHÇEK’ ten hizmet alanlar mağdur
olmakta, ölümlere davetiye çıkarılmaktadır. Örneğin SHÇEK ‘e bağlı, dünyada
örneğine az rastlanır büyüklükte bir kampus olan, yaklaşık 700 engelliye hizmet
veren Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Ankara’da aile hekimliğine
geçilmesi ile birlikte tek bir hekim dahi kalmamıştır. Oysa ki 700’e yakın
engellinin en az 2/3’ünün kronik ve yaşamsal bir sağlık sorunu nedeniyle
sürekli ilaç kullandığı, sağlık hizmetine muhtaç olduğu bu merkezde kısa bir
süre öncesine kadar 6-7 kurum hekimiyle geceli- gündüzlü hizmet sunuyordu.

Bir sosyal hizmet kuruluşunda engelliye, yaşlıya,
sosyal yıkım yaşamış insanlara sağlık hizmeti sunmanın sağlık kurumlarında
hizmet sunmaktan çok farklı ve zor olduğu düşünüldüğünde SHÇEK bu alanda
deneyim sahibi hekimlerini bir bir kaybetmekte ve ileride telafisi olanaksız
bir yanlışa sürüklenmektedir. Buna bağlı örneğin, Saray Rehabilitasyon
Merkezinde her an yaşanılabilecek bir can kaybının hesabını kimler nasıl
verecektir?

SGK otomasyon sisteminde (MEDULLA) 1 Nisan 2010’de
yürürlüğe giren değişiklikle SHÇEK kurum hekimlerinin kurumdan hizmet alan
yaşlı, özürlü veya korunmaya muhtaç çocuklara yazdığı reçeteler ödenmemektedir.
Gerekçe olarak kurum hekiminin, kurumdan hizmet alana reçete düzenleyemeyeceği
gösterilmektedir. Oysaki SHÇEK kuruluşları ve buradan hizmet alan toplum
kesimleri özgündür, başka alanlarla hiçbir biçimde benzeşmemektedir. Uzunca
süredir yaşanan bu sorunun bugüne kadar çözülememiş olmasının anlamı çok
açıktır: Bir kurum hekimi o kurumdan hizmet alana reçete yazamayacaksa belli ki
orada çalışması da istenmemektedir. Belli ki o kurumun sağlık birimlerinin
lağvedilmesi istenmektedir. Nitekim kurum hekimleri bu mesajı almış ve kurumdan
ayrılmak durumunda kalmıştır.

Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse SHÇEK Genel Müdürlüğünü
bu yanlıştan biran önce dönmeye, sonuçları çok ağır ancak çözümü çok kolay olan
bir irade sergilemeye davet ediyoruz. Kurum hekimlerine sahip çıkılmasını,
onların ekonomik ve özlük haklarının biran önce iyileştirilmesini ve bu
sorunlardan kaynaklı zorunlu olarak kurumdan ayrılarak aile hekimliğine geçen
emektarların yeniden kuruma dönmeleri sağlanmalıdır. Aksi halde yaşanacak her
can kaybının sorumlusu öncelikli olarak Sağlık Bakanı, SHÇEK Genel Müdürü ve bu
kurumdan sorumlu devlet bakanı olacaktır.   22.07.2010

                                                                                                                                SES MERKEZ
YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]