İZMİR’DE MADDE BAĞIMLISI ÇOCUKLARIN YATAKLI TEDAVİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA ve KAMUOYUNA

                 Sağlık ve Yaşam hakkı en temel insan
hakkıdır.

Bu hak bir gün herkese lazım olacaktır.

                 Türkiye’de
3 Merkezden biri olan Çocuk ve Ergenlerde Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve
uygulama Merkezi (EGEBAM) 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren taşeron şirkette
görev yapan güvenlik ve temizlik personelİ sorunundan dolayı, alkol ve madde
kullanım sorunu olan Çocuk ve Ergenlere, Yataklı Tedavi Hizmeti verilememekte,
sağlık hakları ihlal edilmektedir.

                EGEBAM’ın
kuruluşunda yer alan kurumlar; İzmir Valiliği, Ege Üniversitesi Rektörlüğü,
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir SHÇEK İl
Müdürlüğü kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadıkları gibi sorunun giderilmesi için
çözüm üretmiyorlar.

                Alkol,
madde kullanım sorunu olan çocuk ve ergenlerin tedavi edilerek topluma
kazandırılması devletin sosyal sorumluluğu ve görevi olduğu kadar, sağlık
hakkının gerçekleştirilmesi içinde bir zorunluluktur.              

                Yapılan
tüm çalışmalar, alkol ve madde bağımlılığının son yıllarda toplumun daha geniş bir
kesimini etkilemeye başladığını ve madde kullanmaya başlama yaşının giderek
düştüğü belirlenmiştir. Özellikle 13 – 18 yaş aralığı madde kullanım açısından
riskli bir dönemdir. Bu yaş döneminin başında madde ile tanışılmakta geç
dönemlerde ise bağımlılık gelişmektedir.

                Alkol
ve madde kullanımı ile ilgili koruyucu önlemler alınması, alkol ve madde kullanım
sorunları olan çocuk ve ergen bireylere yataklı ve poliklinik hizmetlerinin
ulaştırılması toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir.

                EGEBAM’da
yılda yaklaşık 2000’e yakın poliklinik hizmeti, yaklaşık 80 – 100 hasta yatarak
tedavi hizmeti almaktaydı.

                EGEBAM’a
müracaat eden vakalarda maddeye başlama yaşı 14, tedaviye başlama yaşı 16
olarak saptanmıştır. Maddeye başlama ve tedaviye başvurma arasında 2 yıl gibi
uzun bir süre vardır.

                Alkol,
madde kullanımı ve bağımlılığın artmasına, madde kullanma yaşının düşmesine,
Çocuk, Ergen Psikiyatrisi yatak sayısının azlığına karşın EGEBAM’ın Yataklı
Tedavi bölümünün kapalı tutulması kurumların sağlığa, çocuk ve ergenlere bakış
açısını göstermektedir.

                Başta
İzmir Valisi ve Ege Üniversitesi Rektörü olmak üzere protokole imza atan tüm
yetkililere sesleniyoruz. Çocuk ve ergenlerimizin sağlık hakkını ihlal
etmeyiniz, geleceklerini karartmayınız. 9 Haziran 2010

 

                ÇOCUK, ERGEN ve GENÇLER GELECEĞİMİZDİR.

                GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ                

 

                                                                                                                                                             SES İZMİR ŞUBE

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]