657 sayılı
yasada değişiklik yapılmasını öngören tasarıya karşı tüm illerde AKP il
binaları önünde eylemdeydik.


  

 


 

 
 


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]