“27 Mayıs 2010 tarihinde, Ulucanlar Göz Hastanesinde
Başhemşirelik yapan Özlem Hoşnam, sadece hemşirelerin haklarını savunduğu için,
Başhekim Yardımcısı Ömer Eyicil tarafından uygulanan, fiziksel ve psikolojik
şiddete maruz kalması nedeniyle sendikamız İstanbul Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanelerinde
basın açıklması  yaparak  uygulanan  şiddet, sadece
Başhemşire  Özlem Hoşnam’ a
değil, gece gündüz nöbet tutarak ağır şartlar
altında hastalara sağlık hizmeti veren tüm hemşirelere yöneliktir. Ve bu
şiddeti uygulayan,  hemşirelerin paspas da dahil her türlü angarya işleri
yapması gerektiğini ifade eden Başhekim Yardımcısı Dr. Ömer Eyicil’in, derhal
görevden uzaklaştırılarak gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. 

 

Buna karşın hemşireler, yıllardır meslek olarak kabul edilme
ve hastalarına daha iyi sağlık hizmeti verme konusunda; onurlu ve zorlu bir
mücadele sürdürmektedir. Sağlık işi ekip işidir. Hemşirelik de bu ekip içinde,
yardımcı değil; bağımsız, bilimsel, değerli ve önemli bir meslektir. Hemşireler
olmadan, sağlık hizmeti yürümez. Ancak ne yazık ki; çoğu zaman Başhemşire Özlem
Hoşman’ ın yaptığı gibi, bu gerçek idarecilere hatırlatmak zorunda
kalınmaktadır.

 

Tüm bu yaşananlar karşısında, şiddet apaçık ortada iken,
hekimlik adına yüz karası olan, dayakçı Başhekim Yardımcısı Ömer Eyicil’in,
başta idari görevi olmak üzere, görevden alınması gerekirken;  Ankara İl
Sağlık Müdürlüğü, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nden alınan
10 günlük iş göremez raporunu yok sayarak; Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimliği’nin, Hoşnam’a verilen raporun usulüne uygun olup olmadığını tespit
edecek hekimlerini özel olarak aradıktan sonra; “Başhemşire Özlem Hoşnam, söz
konusu hastaneye muayene için sevk ettirilmiş ve zorla, soruşturma için Sağlık
Müdürlüğü’ne çağrılmıştır.” Bu durum, ne yazık ki,  şiddeti uygulayan Ömer
Eyicil’in korunduğu ve yaşanan olayın üstünün örtülmek istendiği kaygısını
yaratmaktadır.

 

Bu saldırıyı kınıyoruz! Ayrıca bu tür saldırıların sadece
kınamakla son bulmayacağına inandığımızdan,  bu saldırının sorumlusu
olan  Başhekim Yardımcısı Dr. Ömer Eyicil’in  bir an önce görevden
alınmasını  ve cezalandırılmasını istiyoruz.    
     

 

Sağlık Bakanlığı’nı ve Ankara Valiliğini duruma el koymaya,
 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nü olayın üstünü örtme çabalarından
vazgeçmeye; tüm yetkilileri, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye
çağırıyoruz. Başhemşire Özlem Hoşnam’ın yanında olduğumuzu  ve bu olayın
takipçisi olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.”                      
                                

 

Basın açıklamalarını İstanbul Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde Şube yöneticisi Sibel Can, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Şube
Yöneticisi Aydın Erol, İstanbul Tıp Fakültesi işyeri temsilcisi Nurşen Denizci
okudu. “Dayakçı başhekim görevden alınsın”, “Özlem hemşire yalnız değildir”,
sloganları atıldı.

 

Basın açıklamalarında ayrıca İsrail’in insani yardım vakfı
gemilerine müdahale ederek masum ve silahsız insanları katletmesini protesto
ettik. Şube Başkanı Songül Beydilli açıklamasında İsrail’in iki müttefiki
olduğu bunlardan birisi ABD, ikincisi de Türkiye’dir. İsrail’le yapılan ikili
gizli anlaşmaların iptal edilmesini istedi. “Kahrolsun katil İsrail”, “Filistin
halkı yalnız değildir”, “katil İsrail Filistin’den defol” sloganları atıldı.

 


 


 


 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]