Hastane Yönetimini
Kınıyoruz

Sağlık Emekçileri
Sendikası Hatay Şube Başkanı Dr. Ahmet Aras İskenderun devlet hastane
bahçesinde yapmış olduğu basın açıklamasında hastane yönetimini eleştirdi.

Hatay
Şube Başkanı Dr. Ahmet Aras “Sendikamız SES ve Konfederasyonumuz KESK kurulduğu
günden beri çok yoğun baskılara, sürgünlere, faili
meçhullere, işten atmalara,
soruşturmalara karşı dimdik ayakta kalmayı başarmış, emek ve demokrasi
mücadelesini sürekli yükseltmiştir. Bir emek örgütü olan sendikamıza yönelik
tırmandırılan baskılar hiç bir demokratik ölçüye uymamaktadır. Her haliyle
sendikamızı yıldırmayı, sürdürdüğü emek ve demokrasi mücadelesinde yıpratmayı
hedefleyen bu faşizan tutum amacına ulaşamayacaktır.

SES yaklaşık 50 bin üyesi
ile tüm halkımızın ücretsiz nitelikli, ulaşılabilir kamusal sağlık hakkını ve
tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin demokratik, özlük, siyasal ve sosyal
haklarını savunan ve bu temelde mücadele Yürüten demokratik bir kitle örgütü,
ulusal ve uluslar arası saygınlığa sahip gerçek bir sendikadır. İskenderun
Devlet Hastanesi’nde bu kararlılıkla sendikal faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Son zamanlarda İskenderun devlet hastanesinde birileri, sendikamızın yürüttüğü
bu yasal ve meşru mücadelemizden rahatsız olmuşlar ki özel güvenlik birimlerini
devreye sokmuşlardır. Görevi, çalışanları ve halkı korumak olan bu birim, üye
ve çalışanlara karşı saldırgan tutum ve davranış içerisine girmiştir. Bu
saldırgan tutum hastane başhekimliğine temsilcilerimiz tarafından iletilmiş,
ancak hastane yönetimi olaya kayıtsız kalarak adeta bu çirkin durumu onaylar
tavır sergilemiştir. Hastane yönetimi bu olaya artık el koymak zorundadır.

Gerek daha önceki günlerde temsilci ve üyelerimize uygulanan fiili engelleme ve
baskı, gerekse panolarımıza yapılan çirkin üdahaleyi yapanları derhal tespit
edip haklarında gerekli işlemleri başlatmalıdır. Panolara yapılan müdahale
kamera kayıtları incelenerek tespit edilebilinir.

Hastane yönetimi bu gerekli
uygulamayı yapmaması halinde yapılan bu baskı ve müdahalelerin kendi onayıyla
ya da talimatıyla yapıldığını kabullenmiş olacaktır. Temennimiz o ki en kısa
zamanda bu sorun çözülür ve çalışma barışı yeniden tesis edilir”

 

                                                                             

 

                                                                                                                                                                   İSKENDERUN SES TEMSİLCİLİĞİ


 


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]