Bilindiği gibi içinde KESK’in de yer
aldığı 4 konfederasyon tarafından 22 Şubat’ta TEKEL işçilerinin Ankara direnişi
sırasında “26 Mayıs’ta genel grev
yapılacak”
diye karar alınmıştı. Bu karar doğrultusunda biz de KESK
bileşenleri sendikaların yöneticileri olarak tüm hazırlıklarımızı yapmış, 23
Mayıs’ta Gülistan Caddesinde yaptığımız basın açıklamasıyla grev kararımızı
açıklamış ve tüm üyelerimizi greve katılmaya, kamuoyunu da greve destek vermeye
çağırmıştık.

26 Mayıs’ta da tüm Türkiye’de olduğu
gibi ilimizde de hizmet üretmeyerek, fiili, meşru ve Türkiye’nin altına imza
attığı uluslar arası yasalara da dayanarak grev yapmıştık. O gün yüz binlerce
emekçi alanlardaydı, tek sesti, tek yürekti.

Ancak daha sonra öğreniyoruz ki,
Türkiye’nin hiçbir yerinde yapılmayan uygulama ilimizde yapılmak istenmektedir.
Greve katılan veya greve destek veren 27 kişi hakkında “2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 70 ve 73.
maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 217. maddesi ve Anayasanın 54.
maddesine muhalefet”
suçundan 2 ayrı soruşturma başlatılmıştır.

Bu soruşturmalar aynı zamanda en
demokratik eyleme bile tahammülsüzlüğü göstermektedir. Bu soruşturmalar, mülki
ve adli mercilerin “siz sendikacılık
yapamazsınız, grev yapamazsınız, iş bırakamazsınız”
dayatmasıdır. Biz bu
dayatmaları geçmişte de kabul etmedik şimdi de kabul etmeyeceğiz. Bize klasik “memur” zihniyetini dayatanlar şunu çok
iyi bilmelidirler ki KESK gücünü örgütlü yapısından almaktadır. Ne kimseden
talimat almakta ne de bu tür yıldırma ve baskılama politikalarına boyun
eğmektedir.

Biz bu soruşturmayı bir talihsizlik
olarak gördüğümüzü buradan bir kez daha belirtiyoruz. Umarız yapılmak istenen
sadece soruşturma düzeyinde kalır. Aksi durumda tüm örgütlü gücümüzü de
arkamıza alarak bu oyunu da bozacağımızı bir kez daha herkesin bilmesinde yarar
görüyoruz.

Bize sendikasızlığı dayatanlar, bize
eylemsizliği dayatanlar şunu çok iyi bilmelidirler: Biz onların onayıyla
kurulan, yine onların onayıyla sadece kendilerinden istendiğinde tepki gösteren
veya eylem yapan sendikalardan değiliz. Bunu bilmiyorlarsa KESK’in tarihine
baksınlar ve öğrensinler.10.06.10

 

                                                                                                                             Mustafa YURTSEVER

                                                                                                                                  Şube
Sekreteri

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]